linhphandr@gmail.com
+84 978 522 626

Lean six sigma trong y tế

Triết lý cải tiến chất lượng xuyên suốt của Lean xoay quanh hai từ GIÁ TRỊ. Trong y tế, tất cả những hoạt động gì tạo ra giá trị cho bệnh nhân và nhân viên y tế thì làm, đồng thời sáng tạo ngày càng nhiều hơn những việc làm có giá trị khác. Còn những gì tiêu tốn nguồn lực mà không tạo ra giá trị thì tìm cách giảm bớt từ từ. Đó cũng là cách giảm lãng phí hữu hiệu, dựa trên thước đo giá trị, không dựa trên cảm tính, cho nên dễ dàng tạo được sự đồng thuận hơn.
Cách tiếp cận của Six Sigma trong chất lượng dựa trên nguyên lý trong tâm là giảm và ngăn chặn dao động (variation) trong suốt quá trình tạo ra đầu ra chất lượng. Trong y tế, chất lượng lâm sàng kém (sai sót, nhầm lẫn, chậm trễ, tốn kém …) gây ra bởi rất nhiều yếu tố hệ thống tác động và tạo ra sự dao động vô cùng phức tạp, trộn lẫn các yếu tố vật lý và con người. Cho nên, để phát hiện ra nguồn tạo nên dao động, và ngăn chặn hiệu quả, cần những phương pháp kỹ thuật phân tích khoa học, đặc biệt là cách thức khai thá dữ liệu vận hành. Chi phí do chất lượng lâm sàng kém gây ra không hề nhỏ, nó làm kiệt quệ người bệnh, và kiệt quệ nguồn lực của bệnh viện (khoảng 30% nguồn lực của bệnh viện dành cho giải quyết hậu quả do chất lượng lâm sàng kém gây ra, và khoảng 40% chi phí của người bệnh gia tăng do chất lượng lâm sàng kém gây ra).
 
Sự tích hợp Lean và Six Sigma trong y tế giúp một bệnh viện có thể tạo nên một thành quả (performance) không tưởng:
 
FASTER: nhanh hơn, do các quá trình được loại bỏ những hoạt động không tạo ra giá trị một cách hiệu quả.
 
BETTER: giảm và ngăn chặn được sự dao động, từ đó giảm sai lỗi, giảm nguy hại đến bệnh nhân và nhân viên y tế.
 
CHEAPER: giảm được chi phí do chất lượng lâm sàng kém gây ra, giảm tiêu tốn nguồn lực cho những hoạt động không tạo ra giá trị.
 
Quá trình triển khai Lean Six Sigma trong bệnh viện là quá trình hình thành:
 
VĂN HÓA CHẤT LƯỢNG bao gồm: văn hóa lấy người bệnh làm trung tâm, văn hóa không đổ lỗi và truy tìm tận cùng nguyên nhân gốc rễ;
 
VĂN HÓA AN TOÀN bao gồm: văn hóa không bỏ qua những dao động sai biệt nhỏ nhưng gây nguy hiểm, văn hóa ngăn chặn từ gốc;
 
Và cuối cùng là VĂN HÓA CẢI TIẾN LIÊN TỤC, cải tiến như là một công việc thường quy, cải tiến như là hơi thở, cải tiến là một niềm vui thú vị của một nhóm người.
 
Thay đổi được 03 loại văn hóa trên trong một bệnh viện là một thước đo thành công cho một đội ngũ lãnh đạo và quản lý. Nó làm nền tảng vững chắc cho một quá trình phát triển BỀN VỮNG.
 
Xin hẹn gặp tại khóa huấn luyện Lean Six Sigma Green Belt trong y tế.
 
 
 
 
Ths. Huỳnh Bảo Tuân
THÔNG TIN KHÁC

Bản quyền thuộc về CLB QLCL-ATNB

© 2014 Thiết kế bởi QPS Team