linhphandr@gmail.com
+84 978 522 626

HÀNH MỖI NGÀY : Tiêu chí C9.6

C9.6 Hội đồng thuốc và điều trị được thiết lập và hoạt động hiệu quả

 • Thông tư số 21/2013/TT-BYT về hướng dẫn Hội đồng thuốc và điều trị.

• Hội đồng thuốc và điều trị có ý nghĩa quan trọng đối với việc chấn chỉnh công tác cung ứng, nâng cao hiệu quả sử dụng thuốc thông qua việc xây dựng các hướng dẫn điều trị và các quy định về quản lý, sử dụng thuốc trong bệnh viện.
• Hội đồng thuốc và điều trị có ý nghĩa quan trọng đối với việc chấn chỉnh công tác cung ứng, sử dụng thuốc trong bệnh viện, nâng cao hiệu quả sử dụng thuốc thông qua việc xây dựng các hướng dẫn điều trị và các quy định về quản lý, sử dụng thuốc trong bệnh viện.
 
Nhìn chung đối với Hội đồng thuốc và điều trị thì hầu hết các bệnh viện đã tiến hành thành lập và đẩy mạnh được các hoạt động theo hướng  dẫn của Bộ Y tế cũng như từ các tiểu mục của Tiêu chí này.
 
Trong bài viết hôm nay, em xin được phép chia sẻ đến toàn thể các Anh Chị Em một cuốn sách với tựa đề “HỘI ĐỒNG THUỐC VÀ ĐIỀU TRỊ- CẨM NANG HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH”. 
 
 
Cuốn sách mặc dù được xuất bản từ năm 2004 và một số nội dung trong sách tuy chưa được cập nhật theo tiến bộ của ngành Dược hiện nay, nhưng nhìn tổng thể cuốn sách vẫn là một cuốn cẩm nang đem lại thông tin chi tiết và hữu ích trong việc triển khai các hoạt động cũng như đẩy mạnh các hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị. 
 
Mời các Anh Chị Em tham khảo sơ nội dung chính của cuốn sách mà em đã cập nhật lại bên dưới:
1. Phần giới thiệu
1.1. Tại sao phải có Hội đồng thuốc và điều trị?
1.2. Mục tiêu và mục đích của Hội đồng thuốc và điều trị
1.3. Chức năng của Hội đồng thuốc và điều trị
1.4. Vai trò của Hội đồng thuốc và điều trị trong chu trình quản lý thuốc
2. Cơ cấu và tổ chức của Hội đồng thuốc và điều trị
2.1. Nguyên tắc xây dựng một Hội đồng thuốc và điều trị
2.2. Các bước để xây dựng và điều hành Hội đồng thuốc và điều trị
2.3. Phụ lục các ví dụ mẫu
3. Quy trình Quản lý danh mục thuốc
3.1. Danh mục thuốc
3.2. Hướng dẫn danh mục thuốc
3.3. Hướng dẫn điều trị chuản
3.4. Phục lục: Hướng dẫn bổ sung thuốc mới vào danh mục thuốc bệnh viện; Thông tin thuốc trong một danh mục thuốc hoàn chỉnh
4. Đánh giá thuốc mới
5. Đảm bảo an toàn và chất lượng thuốc
5.1. Sự cần thiết phải đảm bảo an toàn và chất lượng thuốc
5.2. Giám sát và xử lý những sai sót trong dùng thuốc
5.3. Giám sát và đảm bảo chất lượng thuóc
5.4. Độ an toàn của thuốc
5.5. Phụ lục: Các thử nghiệm phân tích thuốc cơ bản, Ví dụ mẫu báo cáo ADR; Thuận toán Naranjo để phân tích nhân quả của một ADR.
6. Các công cụ điều tra tình hình sử dụng thuốc
7. Tăng cường sử dụng thuốc hợp lý
8. Thuốc kháng sinh và thuốc tiêm
9. Khởi động
9.1. Giải quyết vấn đề
9.2. Phương pháp tiến hành theo từng bước để khởi động một Hội đồng thuốc và điều trị
9.3. Tăng cường hoạt động của một Hội đồng thuốc và điều trị chưa hiệu quả
 
Nguyễn Quang Vinh
THÔNG TIN KHÁC

Bản quyền thuộc về CLB QLCL-ATNB

© 2014 Thiết kế bởi QPS Team