linhphandr@gmail.com
+84 978 522 626

HÀNH MỖI NGÀY : Tiêu chí A1.2

Người bệnh được chờ đợi trong phòng đầy đủ tiện nghi và được vận chuyển phù hợp với tình trạng bệnh tật. Thành phần: 20 tiểu mục. Trong đó: Mức chất lượng 1: 3 tiểu mục (1-3); Mức chất lượng 2: 4 tiểu mục (4-7); Mức chất lượng 3: 6 tiểu mục (8-13); Mức chất lượng 4: 5 tiểu mục (14-18); Mức chất lượng 5: 2 tiểu mục (19-20).
THÔNG TIN KHÁC

Bản quyền thuộc về CLB QLCL-ATNB

© 2014 Thiết kế bởi QPS Team