linhphandr@gmail.com
+84 978 522 626

HÀNH MỖI NGÀY: Tiêu chí A1.5

Tiêu chí A1.5. Người bệnh được làm các thủ tục, khám bệnh, thanh toán... theo đúng thứ tự bảo đảm tính công bằng và mức ưu tiên
1.Tổng quan:
Vị trí: Tiêu chí A 1.5. là tiêu chí trong nhóm tiêu chí A1 – CHỈ DẪN, ĐÓN TIẾP, HƯỚNG DẪN NGƯỜI BỆNH thuộc phần A. HƯỚNG ĐẾN NGƯỜI BỆNH.
 
Thành phần: 17 tiểu mục. Trong đó: Mức chất lượng 1: 3 tiểu mục (1-3); Mức chất lượng 2: 2 tiểu mục (4-5); Mức chất lượng 3: 2 tiểu mục (6-7); Mức chất lượng 4: 6 tiểu mục (8-13); Mức chất lượng 5: 4 tiểu mục (14-17).
 
Hình ảnh thực trạng hiện tại về chờ và xếp hàng khám bệnh
 
     
2.Mục tiêu chất lượng hướng đến: 
- Giảm thiểu Tình trạng chen lấn, không xếp hàng khi khám bệnh, mất trật tự có thể xảy ra ở một số bệnh viện, dẫn đến các nguy cơ tiêu cực không mong muốn.
- Đảm bảo tính công bằng và tính nhân văn trong cung cấp dịch vụ y tế, Người cao tuổi và các đối tượng ưu tiên khác cần được hưởng các chế độ ưu tiên theo quy định.
- Đảm bảo được việc cung cấp dịch vụ y tế nhanh chóng, hiệu quả, tiết kiệm thời gian cho người bệnh.
 
3.Đầu ra
Đối với mỗi mức chất lượng và từng tiểu mục riêng biệt 
- Quy định về xếp hàng  chờ làm thủ tục khám bệnh
- Quy định về thứ tự ưu tiên và được niêm yết công khai
- Quy trình tiếp đón người bệnh có trật tự
- Hệ thống đảm bảo việc xếp hàng và có biện pháp được áp dụng để đảm bảo điều này.
- Có hệ thống phát số thứ tự
- Quầy khám bệnh được thiết lập và phân chia thôi đối tượng ưu tiên
- Có hình thức cải tiến như đăng ký khám chữa bệnh qua website hoặc điện thoại.
 
4.Biện pháp thực hiện
- Khảo sát thực trạng tại khoa khám bệnh từ đó xác định từng vấn đề cần giải quyết.
- Áp dụng các biện pháp can thiệp theo định hướng từ các tiểu mục yêu cầu.
 
Hình ảnh minh họa
 
Dải phân cách và biện pháp không chế người bệnh xếp hàng theo thứ tự
 
 
     
Bệnh viện có nhân viên hoặc hệ thống camera giám sát việc xếp hàng
 
     
Bộ phận phát số và hệ thống phát số
 
   
Dịch vụ đăng ký khám bệnh qua website hoặc điện thoại
 
  
- Tính toán được thời gian chờ khám: Xem  lại các bài viết về thời gian chờ khám trước trên website diễn đàn.
 
5.Kinh nghiệm thực tiễn từ một số bệnh viện
- Tiêu chí A1.5 phần phục lục có ghi là nếu bệnh viện thường xuyên có ít người bệnh thì bệnh viện thì tiêu chuẩn về ít người bệnh là mức giới hạn cụ thể như thế nào?-> Ban biên soạn tiêu chí đang thực hiện trình dự thảo mới với Bộ Y tế, trong dự thảo mới đã có hướng điều chỉnh phù hợp, bỏ đi nội dung về “ít người bệnh”.
- Tăng cường khuyến khích giáo dục và vận động người bệnh đăng ký khám bệnh qua website hoặc tin nhắn hoặc gọi đến tổng đài đăng ký.
- Từ kết quả chờ khám và phân tích dòng bệnh nhân (có chia sẽ nội dung ở các tiêu chí A1.1-A1.3) thiết lập hệ thống phát số và hệ thống quản lý số lượng bệnh nhân. Từ đó có thể thông báo cho người bệnh thời gian khám dự kiến để giảm chen lấn, xếp hàng.
- Đối tượng ưu tiên được hướng dẫn xếp hàng và có biện pháp để xác nhận thông tin chứng minh dưới sự hướng dẫn và giám sát của nhân viên y tế.
 
6.Đoàn kiểm tra đánh giá
 
Căn cứ vào nội dung chi tiết các tiểu mục.
Đánh giá dựa trên các đầu ra nêu ở mục 3 và kết hợp với quy định chi tiết của các tiểu mục về đầu ra.
Quan sát thực tế
Phỏng vấn nhân viên y tế/người bệnh về các quy định xếp hàng, quy định ưu tiên.
Kiểm tra hệ thống xếp hàng, hệ thống lấy số thứ tự, hệ thống camera giám sát(nếu có).
 
Kiểm tra văn bản: các quy định về xếp hạng, quy định về đối tượng ưu tiên, quyết định phân công nhân viên giám sát khoa khám bệnh (nếu có), quy trình đăng ký khám bệnh qua hệ thống điện tử, báo cáo về thời gian chờ.
 
7.Tài liệu tham khảo:
Truy cập thêm các tài liệu bên dưới để xem một số hướng dẫn và hình ảnh thực tế.
1.Tiêu chí chất lượng bệnh viện đã điều chỉnh 2015 (Nguồn download: http://kcb.vn/tai-lieu-trien-khai-kiem-tra-danh-gia-chat-luong-benh-vien-2015.html) 
2.Hình ảnh download từ Internet
3.Luật người cao tuổi số 39/2009/QH12 ngày 23/11/2009.  
4.Quyết định 1313 năm 2013 của Bộ Y tế về Quy trình khám bệnh
 
Nguyễn Quang Vinh
THÔNG TIN KHÁC

Bản quyền thuộc về CLB QLCL-ATNB

© 2014 Thiết kế bởi QPS Team