linhphandr@gmail.com
+84 978 522 626

B1.3.8 Mô tả công việc của các chức năng nghề nghiệp

Bản mô tả công việc là một "công cụ" rất quan trọng để giúp cải tiến chất lượng, tăng hiệu quả công việc, giải quyết nhiều mâu thuẫn đang tồn động giữa nhân viên - nhân viên, nhân viên - sếp.
Bản mô tả công việc là một "công cụ" rất quan trọng để giúp cải tiến chất lượng, tăng hiệu quả công việc, giải quyết nhiều mâu thuẫn đang tồn động giữa nhân viên - nhân viên, nhân viên - sếp..!!
Trong ngành y tế, xây dựng bản mô tả công việc chỉ mới được quan tâm gần đây, trừ một số bệnh viện tư nhân có phòng nhân sự, có làm QLCL ngay từ đầu thì có làm bài bản. Chúng ta cần phải chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, hoàn thiện mẫu bản mô tả công việc, quy trình xây dựng bản mô tả công việc, đào sâu các vấn đề liên quan cho chủ đề này luôn nhé.
Xin phép liệt kê trước một số ý:
- Cơ sở phải có mẫu thống nhất cho BMTCV
- Mỗi vị trí trong tổ chức phải có một mẫu BMTCV ( xây dựng dựa trên mẫu chung)
- Mỗi nhân viên phải có BMTCV, có tên của mình trên đó, đọc - hiểu - đồng thuận và kí nhận vào để lưu trong hồ sơ cá nhân.
- Việc đánh giá nhân viên phải dựa vào bảng mô tả công việc cùng với các đồng thuận, hiểu rõ tiêu chí đánh giá ban đầu.

 

Xin phép giới thiệu đến diễn đàn Sổ tay hướng dẫn xây dựng và triển khai bản mô tả công việc cho cán bộ y tế tại các cơ sở ( The Manual developing and using Job Description of Health Staff in Viet Nam)

 

Tài liệu của một nhóm các đồng nghiệp Việt Nam tham gia trong khóa huấn luyện về Nâng Cao Năng Lực Nhân Sự Y Tế do tổ chức GIZ của Đức tài trợ xây dựng. Có triển khai thực tiễn tại một số bệnh viện. Tài liệu thực sự hữu ích cho tất cả chúng ta. Linh đang liên hệ xin bản tiếng Việt, nếu có sẽ chia sẻ ngay cho các Anh Chị Em.

Tài liệu tham khảo: Mô tả công việc

THÔNG TIN KHÁC

Bản quyền thuộc về CLB QLCL-ATNB

© 2014 Thiết kế bởi QPS Team