linhphandr@gmail.com
+84 978 522 626

HÀNH MỖI NGÀY: Tiêu chí A1.4

Tiêu chí A1.4. Bệnh viện bảo đảm các điều kiện cấp cứu người bệnh kịp thời
1.Tổng quan:
Vị trí: Tiêu chí A 1.4. là tiêu chí trong nhóm tiêu chí A1 – CHỈ DẪN, ĐÓN TIẾP, HƯỚNG DẪN NGƯỜI BỆNH thuộc phần A. HƯỚNG ĐẾN NGƯỜI BỆNH.
 
Thành phần: 22 tiểu mục. Trong đó: Mức chất lượng 1: 3 tiểu mục (1-3); Mức chất lượng 2: 5 tiểu mục (4-8); Mức chất lượng 3: 8 tiểu mục (9-16); Mức chất lượng 4: 3 tiểu mục (17-19); Mức chất lượng 5: 3 tiểu mục (20-22).
 
2.Mục tiêu chất lượng hướng đến: 
- Đảm bảo cấp cứu người bệnh kịp thời và hiệu quả, giảm thiểu tối đa những sai sót sự cố có thể xảy ra. Tránh việc xử trí chậm trễ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
- Thực hiện và áp dụng các Quy định, Quy trình và về đảm bảo cấp cứu người bệnh. Tuân thủ Quy chế cấp cứu (Quyết định số 01/2008/QĐ-BYT).
 
3.Đầu ra
Đối với mỗi mức chất lượng và từng tiểu mục riêng biệt 
- Hệ thống cấp cứu của bệnh viện đang trang bị đầy đủ về cơ sở vật chất, thuốc, trang thiết bị y tế…
- Các Quy định về cấp cứu, hội chẩn, cứu chữa người bệnh kịp thời.
- Danh mục thuốc cấp cứu
- Danh mục trang thiết bị, phương tiện cấp cứu
- Hệ thống cấp cứu được kiểm tra, theo dõi thường xuyên
- Bảng đánh giá tình hình cấp cứu định kỳ
- Kế hoạch cải tiến khoa cấp cứu
- Báo cáo cải tiến tại khoa cấp cứu
 
4.Biện pháp thực hiện
- Thành lập ban xây dựng các văn bản, quy định và danh mục thiết yếu phục vụ công tác cấp cứu. Dựa trên điều kiện thực tế, phân hạng bệnh viện và các văn bản quy định hiện hành.
- Phân công và ra quyết định nhân sự thực hiện công tác cấp cứu
- Kiểm tra và lên kế hoạch cung ứng, bảo dưỡng hệ thống cấp cứu: thuốc, máy móc, trang thiết bị y tế.
- Tiến hành lên kế hoạch thu thập dữ liệu từ khoa cấp cứu. Từ đó tiến hành đánh giá kết quả cấp cứu người bệnh như xác định các vấn đề tồn tại, ưu, nhược điểm trong cấp cứu người bệnh; có phân loại kết quả cấp cứu: số thành công, số ca vượt khả năng đơn vị, chuyển tuyến, tử vong…
- Có sử dụng kết quả đánh giá để cải tiến công tác cấp cứu người bệnh.
- Đánh giá, theo dõi kết quả cấp cứu người bệnh theo thời gian như thành công, tử vong, biến chứng, chuyển tuyến… (vẽ biểu đồ xu hướng kết quả cấp cứu người bệnh).
 
5.Kinh nghiệm thực tiễn từ một số bệnh viện
- Tham khảo nội dung Quy chế cấp cứu (Quyết định số 01/2008/QĐ-BYT). File đính kèm.
- Một số văn bản và tài liệu về các Quy định cấp cứu, Quy chế hội chẩn và tài liệu tham khảo của một số đơn vị đã triển khai.
- Các văn bản hướng dẫn, quy định phải được phê duyệt và ban hành, sẵn có tại khoa cấp cứu sát hợp với thực tế công việc tại khoa.
- Có sổ hội chẩn và biên bản hội chẩn
- Danh mục thuốc cấp cứu và tủ thuốc cấp cứu phải hô ứng và trùng khớp
- Thường xuyên kiểm tra thuốc và trang thiết bị phục vụ cấp cứu để có phương án kịp thời
 
6.Đoàn kiểm tra đánh giá
Căn cứ vào nội dung chi tiết các tiểu mục.
Đánh giá dựa trên các đầu ra nêu ở mục 3 và kết hợp với quy định chi tiết của các tiểu mục về đầu ra.
- Quan sát thực tế
- Phỏng vấn nhân viên y tế khoa về chuyên môn
- Kiểm tra hệ thống cấp cứu của khoa.
- Kiểm tra và đối chiếu danh mục thuốc và trang thiết bị y tế
- Kiểm tra văn bản: các quy định về cấp cứu (quy định người bệnh cấp cứu được ưu tiên khám và xử trí; Hướng dẫn/quy định về thứ tự ưu tiên khám và xử trí cho đối tượng người bệnh cấp cứu (nếu có đông người bệnh cấp cứu); Quy định cứu chữa ngay cho người bệnh cấp cứu trong trường hợp chưa kịp đóng viện phí hoặc không có người nhà người bệnh đi kèm; Quy định về hội chẩn người bệnh trong trường hợp cấp cứu.); Kế hoạch và báo cáo cải tiến việc cấp cứu người bệnh.
 
7.Tài liệu tham khảo:
Truy cập thêm các tài liệu bên dưới để xem một số hướng dẫn và hình ảnh thực tế.
1.Tiêu chí chất lượng bệnh viện đã điều chỉnh 2015 (Nguồn download: http://kcb.vn/tai-lieu-trien-khai-kiem-tra-danh-gia-chat-luong-benh-vien-2015.html) 
2.http://www.dieutri.vn/quyche/24-9-2012/S2509/Quy-che-hoi-chan-benh-vien.htm
 
Tải tài liệu liên quan:
 
Nguyễn Quang Vinh
THÔNG TIN KHÁC

Bản quyền thuộc về CLB QLCL-ATNB

© 2014 Thiết kế bởi QPS Team