linhphandr@gmail.com
+84 978 522 626

HÀNH MỖI NGÀY: Tiêu chí C5.2

C5.2 Thực hiện quy trình kỹ thuật chuyên môn theo danh mục và phân tuyến
• Năng lực chuyên môn thể hiện thông qua kỹ thuật bệnh viện có khả năng triển khai.
• Thực hiện đúng và đủ các kỹ thuật theo phân tuyến thể hiện sự quan tâm đầu tư phát triển kỹ thuật của bệnh viện phục vụ người bệnh trên địa bàn dân cư.
• Quyết định của Bộ Y tế ban hành Danh mục kỹ thuật và Phân tuyến kỹ thuật trong khám, chữa bệnh (số 23/QĐ-BYT năm 1995 và các văn bản mới thay thế sau này).
 
Cập nhật các văn bản liên quan
Ngày 9 tháng 5 năm 2016, căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng Danh mục kỹ thuật khám chữa bệnh Bộ Y tế, ý kiến góp ý của Bảo hiểm Xã hội Việt nam và đề xuất của Cục Quản lý khám chữa bệnh – Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến đã ký Quyết định số 1724/QĐ-BYT ban hành Danh mục các dịch vụ kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện (Đợt 4) giữa Thông tư số 43/2013/TT-BYT, Thông tư số 50/2014/TT-BYT với Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT- BTC.
 
Quyết định này thay cho Quyết định số 1432/QĐ-BYT ký ngày 15/4/2016 nhưng đã thu hồi do lỗi thủ tục ban hành văn bản.
 
Download văn bản theo link tài liệu tham khảo bên dưới.
 
3. Danh mục kỹ thuật đã được phê duyệt và công bố công khai cho nhân viên y tế, người bệnh và người dân.
- Phân tuyến chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh  là phân loại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thành các tuyến chuyên môn kỹ thuật quy định tại Điều 81 của Luật khám bệnh, chữa bệnh.
 
- Căn cứ vào yêu cầu về phạm vi hoạt động chuyên môn, quy mô hoạt động, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và năng lực thực hiện kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để phân tuyến chuyên môn, kỹ thuật.
 
- Việc phân tuyến chuyên môn kỹ thuật không làm hạn chế sự phát triển kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
=> Bệnh viện lập hồ sơ danh mục kỹ thuật bệnh viện theo hướng dẫn của Sở Y tế/Bộ Y tế để tiến hành xin phê duyệt. Trên thực tế hầu hết các bệnh viện đã hoàn thành việc này khi lập hồ sơ xin cấp phép hoạt động. Đồng thời với một số thay đổi điều chỉnh thì trong thời gian qua thì các Sở Y tế cũng đã có văn bản và hướng dẫn việc cập nhật điều chỉnh danh mục kỹ thuật để phù hợp với một số văn bản mới được sữa đổi bổ sung và ban hành của Bộ Y tế. Tuy nhiên điều quan trọng khác trong tiêu chí này đó chính là việc công khai danh mục kỹ thuật theo phân tuyến cho nhân viên y tế, người bệnh và người dân. Đối với một số bệnh viện thì việc này chưa được triển khai toàn bộ. Bệnh viện có thể tiến hành việc đăng tải lên website của bệnh viện danh mục kỹ thuật đồng thời ra thông báo, giới thiệu để mọi người có thể truy cập. Bên cạnh đó một số bệnh viện tiến hành in ấn danh mục kỹ thuật và dán/treo tại các vị trí dễ nhìn, dễ thấy trong bệnh viện.
 
CHÚ Ý: Tính toán tỷ lệ số kỹ thuật Bệnh viện triển khai thực hiện trên tổng số danh mục kỹ thuật theo phân tuyến.
 
Căn cứ vào con số tỷ lệ này để đánh giá mức đạt, cụ thể:
Mức 2: dưới 60%
Mức 3: 60%-79%
Mức 4: 80%-89%
Mức 5: Từ 90% trở lên 
 
Hiện tại có 2 cách tính mà trong bài viết xin được chia sẻ.Hy vọng các Anh Chị Em cho ý kiến đóng góp và trong thời gian tới với việc tiến hành viết và ban hành sổ tay hướng dẫn thì chắc chắn chúng ta sẽ có một cách thống nhất để thực hiện.
 
Cách 1: 
+ Tử số: Số danh mục kỹ thuật phân tuyến được bệnh viện đăng ký và đã được phê duyệt.
+ Mẫu số: Tổng số danh mục kỹ thuật phân tuyến theo quy định được áp dụng cho bệnh viện.
Ví dụ: Bệnh viện thực hiện đăng ký 750 danh mục kỹ thuật theo phân tuyến và đã được phê duyệt. 
Trong khi đó tổng số danh mục kỹ thuật phân tuyến đối với bệnh viện theo quy định của Bộ Y tế là 1000. Khi này tỷ lệ số kỹ thuật Bệnh viện triển khai thực hiện trên tổng số danh mục kỹ thuật theo phân tuyến là 75%.
 
Cách 2:
+ Tử số: Số danh mục kỹ thuật phân tuyến đang được bệnh viện thực hiện
+ Mẫu số: Số danh mục kỹ thuật phân tuyến của bệnh viện đã được đăng lý và phê duyệt.
Ví dụ: Danh mục kỹ thuật theo phân tuyến bệnh viện đã đăng ký thực hiện là 1000. Trong khi đó thực tế hiện tại bệnh viện chỉ áp dụng thực hiện 940 trong tổng số danh mục kỹ thuật đã được đăng ký và phê duyệt.Vậy tỷ lệ số kỹ thuật Bệnh viện triển khai thực hiện trên tổng số danh mục kỹ thuật theo phân tuyến là 94%.
 
TÀI LIỆU THAM KHẢO
 
 
 
Nguyễn Quang Vinh
THÔNG TIN KHÁC

Bản quyền thuộc về CLB QLCL-ATNB

© 2014 Thiết kế bởi QPS Team