linhphandr@gmail.com
+84 978 522 626

HÀNH MỖI NGÀY: Tiêu chí D1.2

D1.2. Xây dựng và triển khai kế hoạch, đề án cải tiến chất lượng bệnh viện

Việc xây dựng kế hoạch, đề án chất lượng bệnh viện là một hoạt động quan trọng để xác định thực trạng, vấn đề tồn tại, ưu tiên, giải pháp… và giúp xác định các công việc cụ thể cải tiến và nâng cao chất lượng bệnh viện. Hơn thế nữa, Triển khai kế hoạch, đề án chất lượng bệnh viện có ý nghĩa cụ thể hóa việc cải tiến và nâng cao chất lượng bệnh viện, giúp bản kế hoạch, đề án có giá trị đi vào thực tiễn hoạt động bệnh viện. Nội dung Thông tư 19/2013/TT-BYT về hướng dẫn quản lý chất lượng khám, chữa bệnh cũng đã quy định về xây dựng và triển khai đề án chất lượng bệnh viện.

Tiểu mục 3 của Bộ Tiêu chí đã nhắc đến nội dung thiết yếu nhất đó là: Hội đồng quản lý chất lượng đã xây dựng đề án cải tiến chất lượng chung cho toàn bệnh viện.
 
Vậy một đề án cải tiến chất lượng chung cho toàn bệnh viện nên xây dựng như thế nào? Phương pháp? Hình thức? Nội dung cần những gì? Xin được giới thiệu với Anh Chị Em mình một số mẫu đề án. 
 
Nhờ mọi người vào cho ý kiến nhé. Trên tinh thần nội dung góp ý và dựa trên tài liệu y khoa. Câu lạc bộ sẽ cố gắng xây dựng một mẫu đề án cải tiến chung nhất và cơ bản nhất để mọi người cùng tham khảo. Vì vậy ý kiến của mọi người vô cùng quan trọng và hữu ích cho Anh Chị Em đồng nghiệp nhé.
 
 
Và Quy trình Lập đề án:
 
QUY TRÌNH LẬP ĐỀ ÁN
1. Xác định mục tiêu
 
2. Xác định các yêu cầu của đề án
Với nhiệm vụ kinh tế chính trị xã hội.
Với chiến lược của cơ sở.
Với con người.
Với cộng đồng
Với môi trường
 
3. Xác định nội dung cơ bản
What: (cái gì), nội dung của đề án là gì? Để thực hiện, cần theo những bước chính nào?
Trong đó xác định rõ, đầu vào của dự án và đầu ra của nó là gi?
Who: ai thực hiện dự án, dự án thực hiện cho ai, có ảnh hưởng đến ai. Ai bao gồm cả cá nhân và tổ chức.
When: Khi nào dự án tổ chức thực hiện, xong..
When, dự án thực hiện tại những điểm nào?
 
4. Xác định nguồn lực thực hiện.
Tài chính
Nhân sự
Máy móc
Hỗ trợ từ các bộ phận, cơ quan khác
Công nghệ Thông tin
Truyền thông
 
5. Xác định cơ cấu tổ chức, tiến độ và phân công thực hiện.
Xác định cơ câu tổ chức của dự án.
Cơ chế quản lý dự án
Cơ cấu lương, thưởng và các bịên pháp kỹ luật
Tiến độ thực hiện theo mẫu kế hoạch,
 
6. Xác định chi phí thực hiện.
Lập bảng chi phí thực hiện bao gồm: loại chi phí, thời gian cần, giá trị, ghi chú.
Thuyết minh các phương án chi phí, số vốn lưu động và thời gian chi trả.
 
7. Xác định tính hiệu quả của dự án.
Xác định tính hiệu quả theo mục tiêu
Theo định lượng,
Theo mục tiêu kinh tế chính trị xã hội…
 
8. Các kế hoạch hành động cụ thể
9. Giám sát và kiểm tra
10. Các phụ lục
 
 
 
 
Tham khảo thêm:
 
Và:
 
Và LEAN 6Sigma:
- Cải tiến chất lượng là gì - ThS Huỳnh Bảo Tuân
 
Nguyễn Quang Vinh
THÔNG TIN KHÁC

Bản quyền thuộc về CLB QLCL-ATNB

© 2014 Thiết kế bởi QPS Team