linhphandr@gmail.com
+84 978 522 626

HÀNH MỖI NGÀY: Tiêu chí C4.2

C4.2. Xây dựng và hướng dẫn nhân viên y tế thực hiện các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện
3. Bệnh viện xây dựng và ban hành một số quy trình cơ bản liên quan đến kiểm soát nhiễm khuẩn, tối thiểu bao gồm:
- Khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ
- Xử lý đồ vải
- Xử lý chất thải…
=> Đối với tiểu mục của mức 2 thì bệnh viện có xây dựng các Quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn và tối thiểu phải có các Quy trình nêu trên. Bệnh viện Chợ Rẫy là một trong những bệnh viện có công tác KSNK mạnh hàng đầu cả nước. Mời cả nhà truy cập link tham khảo bên dưới để học hỏi các Quy trình đã được bệnh viện Chợ Rẫy phát triển.
http://choray.vn/quitrinhkiemsoat/eBooks.html
 
5. Các nhân viên của khoa/tổ kiểm soát nhiễm khuẩn được tham gia các lớp đào tạo về kiểm soát nhiễm khuẩn.
=> Để đảm nhận công tác KSNK thì như tiêu chí C4.1. đã quy định việc có cán bộ chuyên trách phụ trách công tác KSNK thì việc nhân viên trong Khoa/Tổ KSNK được đào tạo, tập huấn về KSNK là hết sức quan trọng. Hiện tại, có rất nhiều khóa đào tạo ngắn hạn dành cho nhân viên KSNK với  từng nhóm chủ đề khác nhau như: Vệ sinh tay, kiểm soát chất thải, phòng ngừa chuẩn, phòng ngừa KSNK môi trường bệnh viện, Xử trí khi có dịch bệnh viện…. Các trường đại học Y và các bệnh viện tuyến đầu đều có các chương trình đào tạo về công tác KSNK. Chúng ta có thể theo dõi và liên hệ để cử nhân viên khoa đi tham gia đào tạo đảm bảo và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
 
6. Các thành viên của mạng lưới được tham gia huấn luyện cập nhật chuyên môn về kiểm soát nhiễm khuẩn.
=> Căn cứ vào danh sách các thành viên mạng lưới KSNK đã ban hành trong tiểu mục thuộc tiêu chí C4.1. để tiến hành xây dựng các lớp cập nhật chuyên môn về KSNK. Có thể xây dựng chương trình tập huấn định kỳ hoặc đột xuất tùy vào nhu cầu và khả năng thực tế của bệnh viện. Bệnh viện có thể tự tổ chức hoặc mời  chuyên gia, mời tổ chức, viện trường bên ngoài đến để tập huấn.
 
7. Bệnh viện xây dựng/phê chuẩn và ban hành các hướng dẫn về phòng ngừa chuẩn (sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân, vệ sinh hô hấp và vệ sinh khi ho, sắp xếp người bệnh, tiêm an toàn và phòng ngừa tổn thương do vật sắc nhọn, vệ sinh môi trường, xử lý dụng cụ, xử lý đồ vải, xử lý chất thải). 
 
 
Nguyễn Quang Vinh
THÔNG TIN KHÁC

Bản quyền thuộc về CLB QLCL-ATNB

© 2014 Thiết kế bởi QPS Team