linhphandr@gmail.com
+84 978 522 626

HÀNH MỖI NGÀY: Các tiểu chí nhóm D3

4 Tiêu chí nhóm D3: D3.1, D3.2, D3.3, D3.4
D3.1. Đánh giá chính xác thực trạng và công bố công khai chất lượng bệnh viện
• Đánh giá chính xác thực trạng chất lượng bệnh viện giúp xác định được chất lượng bệnh viện đang ở mức nào, từ đó xác định các tồn tại, vấn đề ưu tiên cần cải tiến.
• Việc báo cáo và công bố công khai chất lượng bệnh viện giúp cơ quan quản lý và người dân nắm bắt được thực trạng bệnh viện, giúp cung cấp thông tin cho việc cải tiến và lựa chọn của người dân khi đi khám chữa bệnh.
 
Việc đánh giá chính xác thực trạng chất lượng bệnh viện thì sẽ do đoàn kiểm tra đánh giá và so sánh. Ở góc độ bệnh viện cũng cần chú ý một số tiểu mục quang trọng sau:
 
Tiểu mục 7. Bệnh viện công bố và phổ biến kết quả “Báo cáo đánh giá chất lượng bệnh viện” cho các khoa/phòng, nhân viên y tế.
 
Tiểu mục 8. Bệnh viện công bố công khai tóm tắt kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện cho người bệnh/người thân người bệnh được biết tại các bảng tin/góc truyền thông… của bệnh viện.
- Đây là tiểu mục đôi khi một số bệnh viện chúng ta chưa thực hiện. Chúng ta chú ý hình thức công khai nội bộ bệnh viện có thể thông quan Email, thông qua cuộc họp thường niên, Đại hội cán bộ Công Viên chức hằng năm, Thông qua bản copy phát tận từng khoa phòng….
- Đối với việc công khai rỗng rãi cho các đối tượng đến bệnh viện thì bệnh viện chỉ cần tóm tắt kết quả và chiếu trên màn hình chờ hoặc dán tại các bảng thông báo. Cần lưu ý là phải thực hiện bảng công khai tại các vị trí đông khách hàng, dễ thấy dễ nhìn.
 
Ở mức chất lượng cao hơn thì bệnh viện cần công khai trên website của bệnh viện. Đồng thời cần chú ý bản công bố là bản toàn văn không phải bảng tóm tắt như tiểu mục 8.
 
12. Bệnh viện tự tiến hành đánh giá chất lượng bệnh viện theo các tiêu chí và công bố công khai toàn văn “Báo cáo đánh giá chất lượng bệnh viện” trên trang website của bệnh viện.
 
D3.2 Đo lường và giám sát cải tiến chất lượng bệnh viện
• Đo lường và giám sát cải tiến chất lượng có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định thực trạng và thúc đẩy cải tiến. Chất lượng rất khó có thể cải tiến nếu không đo lường được.
 
Các điểm cần lưu ý trong tiểu mục:
- Kế hoạch cải tiến chất lượng và kế hoạch có đề cập đến nội dung đo lường và giám sát chất lượng.
- Kế hoạch cải tiến chất lượng có xây dựng ít nhất 5 chỉ số chất lượng cụ thể nhằm đánh giá và theo dõi chất lượng hoạt động chuyên môn.
- Mỗi khoa/phòng xây dựng ít nhất 1 chỉ số chất lượng cụ thể nhằm đánh giá và theo dõi chất lượng hoạt động của khoa/phòng đó.
- Tiến hành đo lường và công bố kết quả thực hiện các chỉ số chất lượng đã nêu trong kế hoạch.
Về các nội dung chi tiết liên quan đến chỉ số chất lượng mời các Anh Chị Em tham khảo trên Facebook Câu lạc bộ và website của câu lạc bộ.
 
D3.3 Hợp tác với cơ quan quản lý trong việc xây dựng công cụ, triển khai, báo cáo hoạt động quản lý chất lượng bệnh viện.
• Các bệnh viện là nơi nắm vững tình hình thực tế, đồng thời triển khai thực hiện các chính sách chất lượng. Việc các bệnh viện tham gia tích cực với các cơ quan quản lý trong việc xây dựng công cụ và triển khai, báo cáo hoạt động quản lý chất lượng bệnh viện sẽ giúp cơ quan quản lý nắm bắt được thực trạng hoạt động của các đơn vị.
• Văn bản, công cụ… cần thiết thực, dễ áp dụng, triển khai trong thực tiễn hoạt động của bệnh viện, vì vậy rất cần sự tham gia đóng góp của các bệnh viện.
• Sự tham gia của bệnh viện trong việc xây dựng các văn bản, chính sách liên quan đến chất lượng bệnh viện là rất cần thiết giúp nâng cao chất lượng các văn bản, chính sách, công cụ… đồng thời giúp cơ quan quản lý đưa ra các chính sách phù hợp, thúc đẩy nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.
 
Tương tự tiêu chí D3.1 thì hầu hết đoàn kiểm tra sẽ tự xem xét đánh giá các tiểu thông qua những báo cáo và thực hiện các nội dung được yêu cầu.
 
Bên cạnh đó bệnh viện cần chứng minh được các tiểu mục như sau:
Tiểu mục 12. Bệnh viện có nhân viên y tế tích cực tham gia và có đóng góp cụ thể vào việc xây dựng các văn bản, chính sách, công cụ… quản lý chất lượng.
 
Tiểu mục 13. Có đóng góp các ý kiến giá trị cho việc xây dựng các văn bản/chính sách và công cụ (tiêu chí, chỉ số chất lượng…) liên quan đến quản lý chất lượng.
 
Tiểu mục 15. Tư vấn cho Bộ Y tế xây dựng các chiến lược/chính sách/mô hình/công cụ về quản lý chất lượng và được chấp nhận các ý kiến tư vấn.
 
Tiểu mục 16. Tư vấn cho Bộ Y tế và trực tiếp xây dựng các công cụ quản lý, đánh giá chất lượng (tiêu chí, chỉ số chất lượng…), được áp dụng trên phạm vi toàn quốc.
- Tất cả 4 tiểu mục trên cần được chứng mình bằng các văn bản, công văn, thư mời, báo cáo, hợp đồng, kết quả đầu ra.
 
D3.4 Tích cực cải tiến chất lượng bệnh viện và áp dụng các mô hình, phương pháp cải tiến chất lượng 
Tiêu chí này được đánh giá sau khi đã có kết quả đánh giá tại năm hiện tại và so sánh với năm trước đó.
 
Nguyễn Quang Vinh
THÔNG TIN KHÁC

Bản quyền thuộc về CLB QLCL-ATNB

© 2014 Thiết kế bởi QPS Team