linhphandr@gmail.com
+84 978 522 626

HÀNH MỖI NGÀY: Tiêu chí A2.2

Tiêu chí A2.2. Người bệnh được sử dụng buồng vệ sinh sạch sẽ và đầy đủ các phương tiện
1.Tổng quan:
Tên gọi: Tiêu chí A2.2. Người bệnh được sử dụng buồng vệ sinh sạch sẽ và đầy đủ các phương tiện 
 
Vị trí: Tiêu chí A 2.2. là tiêu chí trong nhóm tiêu chí A2 – ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ NGƯỜI BỆNH thuộc phần A. HƯỚNG ĐẾN NGƯỜI BỆNH.
 
Thành phần: 23 tiểu mục. Trong đó: Mức chất lượng 1: 3 tiểu mục (1-3); Mức chất lượng 2: 2 tiểu mục (4-5); Mức chất lượng 3: 6 tiểu mục (6-11); Mức chất lượng 4: 10 tiểu mục (12-21); Mức chất lượng 5: 2 tiểu mục (22-23).
 
Thực trạng một số nhà vệ sinh hiện nay
 
   
2.Mục tiêu chất lượng hướng đến: 
- Đảm bảo chất lượng việc sử dụng các phương tiện vệ sinh, bởi đây là nhu cầu sinh hoạt cá nhân tối thiểu của một người bình thường. 
- Tránh tình trạng các phương tiện vệ sinh không bảo đảm trực tiếp ảnh hưởng đến công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, gây nhiều nguy cơ nhiễm khuẩn với người bệnh, người chăm sóc, người đến thăm và nhân viên y tế.
- Tạo sự thoải mái cho người bệnh khi sử dụng các tiện nghi, điều kiện chăm sóc người bệnh.
- Giảm thiểu rủi ro nguy cơ về mất an toàn do buồng vệ sinh không sạch sẽ trong môi trường bệnh viện.
 
Hình ảnh nhà vệ sinh lý tưởng tại một số bệnh viện
 
  
3. Đầu ra
Đối với mỗi mức chất lượng và từng tiểu mục riêng biệt 
- Bệnh viện bố trí buồng vệ sinh đạt theo yêu cầu tiêu chuẩn của từng tiểu mục quy định cụ thể.
- Phân công nhân viên làm vệ sinh
- Quy trình làm vệ sinh của bệnh viện
 
4.Biện pháp thực hiện
4.1. Rà soát và cải thiện tỷ số giường bệnh/buồng vệ sinh
Tùy theo mức tiêu chí và tình hình thực tế của bệnh viện để cải thiện tỷ số giường bệnh/buồng vệ sinh theo nội dung bảng dưới đây:
 
 
4.2. Giám sát buồng vệ sinh và công tác vệ sinh
Bám sát các nội dung bên dưới đây để kiểm tra buồng vệ sinh một cách thường xuyên để đảm bảo chất lượng buồng vệ sinh phục vụ người bệnh:
 
 
 
Mẫu phiếu kiểm tra buồng vệ sinh khác
 
 
Công việc giám sát cần được phân công rõ ràng cụ thể. Có biện pháp tiến hành kiểm tra giám sát chéo trong nội bộ Bộ phận vệ sinh hoặc giám sát trực tiếp từ hội đồng KSNK hoặc Hội đồng Quản lý chất lượng bệnh viện.
 
Kết quả giám sát cần được ghi nhận thành các báo cáo trong đó có nêu rõ cụ thể những nội dung đã đạt được, những nội dung chưa đạt. Từ đó xây dựng kế hoạch, biện pháp can thiệp hữu hiệu, kịp thời.
 
Bệnh viện tiến hành xây dựng quy trình làm vệ sinh hoặc yêu cầu đơn vị phụ trách công tác vệ sinh của bệnh viện xây dựng quy trình vệ sinh sao cho đảm bảo công tác vệ sinh và phù hợp với đặc điểm thực tế của bệnh viện.
 
Tham khảo các tài liệu đính kèm dưới đây để xây dựng và chuẩn hóa quy trình làm vệ sinh:
 
 
Bệnh viện có bảng nhật ký ghi lại các giờ làm vệ sinh cụ thể rõ ràng. Nhật ký được cập nhật, ghi và theo dõi liên tục, có ký tên xác nhận từ nhân viên vệ sinh.
 
Mẫu nhật ký làm vệ sinh của một bệnh viện tại Nhật Bản.
 
5.Kinh nghiệm thực tiễn từ một số bệnh viện
- Ra quyết định về việc phân công công tác vệ sinh của bệnh viện nói chung. Có thể giao cho bộ phận hành chính hoặc khoa kiểm soát nhiễm khuẩn quản lý. Trong đó có quyết định, bảng mô tả công việc của nhân viên phụ trách công tác làm vệ sinh rõ ràng cụ thể. 
- Trong trường hợp bệnh viện tiến hành thuê dịch vụ làm vệ sinh bệnh viện tư một nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài bệnh viện thì cần có hợp đồng rõ ràng, cụ thể.
- Tiến hành thanh kiểm tra liên tục công tác vệ sinh buồng vệ sinh và có thể khen thưởng đối với khoa phòng luôn giữ gìn buồng vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo các yêu cầu của tiêu chí.
- Ngoài việc chủ động vệ sinh để cải thiện tiêu chí và đảm bảo duy trì các nội dung tiêu chí quy định bệnh viện cần tăng cường công tác giám sát nhắc nhở và tuyên truyền cho người bệnh về ý thức giữ gìn vệ sinh chung khi sử dụng buồng vệ sinh.
 
 
6.Đoàn kiểm tra đánh giá
Căn cứ vào nội dung chi tiết các tiểu mục.
Đánh giá dựa trên các đầu ra nêu ở mục 3 và kết hợp với quy định chi tiết của các tiểu mục về đầu ra.
Quan sát thực tế: Hiện trạng, tình trạng buồng vệ sinh.
Kiểm tra văn bản: Báo cáo thống kê về tỷ số giường bệnh/buồng vệ sinh của bệnh viện kết hợp so sánh thực tế; quy trình/quy định làm vệ sinh của bệnh viện, quyết định, hợp đồng phân công nhân viên làm vệ sinh, bảng nhất ký làm vệ sinh buồng vệ sinh.
 
7.Tài liệu tham khảo:
Truy cập thêm các tài liệu bên dưới để xem một số hướng dẫn và hình ảnh thực tế.
1. Tiêu chí chất lượng bệnh viện đã điều chỉnh 2015 (Nguồn download: http://kcb.vn/tai-lieu-trien-khai-kiem-tra-danh-gia-chat-luong-benh-vien-2015.html) 
2. Hình ảnh download từ Internet
3. http://thuvienphapluat.vn/cong-van/The-thao-Y-te/Cong-van-288-KCB-DD-2015-phong-trao-Benh-vien-ve-sinh-269774.aspx
4. qpsolutions.vn
 
Nguyễn Quang Vinh
THÔNG TIN KHÁC

Bản quyền thuộc về CLB QLCL-ATNB

© 2014 Thiết kế bởi QPS Team