linhphandr@gmail.com
+84 978 522 626

HÀNH MỖI NGÀY: Tiêu chí D1.3

D1.3. Xây dựng, triển khai đề án cải tiến chất lượng và văn hóa chất lượng Văn hóa chất lượng và uy tín cần thời gian lâu dài để xây dựng và bồi đắp, tạo nên y hiệu và sức hút cho bệnh viện. Việc xây dựng được uy tín là yếu tố sống còn tác động đến sự tồn tại và phát triển của bệnh viện. Bệnh viện có văn hóa chất lượng là mục tiêu cơ bản, xuyên suốt của nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.
Hầu hết các tiểu mục của tiêu chí này đã được chia sẻ kinh nghiệm và cách làm trên diên đàn. Do vậy:
Đối với tiêu chí D1.3 xin được chia sẻ với cả nhà về 3 tiểu mục (15, 16, 17 thuộc mức 4):
15: Có cơ chế khuyến khích nâng cao chất lượng.
16: Có các đề tài nghiên cứu nâng cao chất lượng.
17: Đề xuất và áp dụng các sáng kiến, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng; có đánh giá tác động và có bằng chứng cải thiện chất lượng cụ thể; có hiệu quả tích cực rõ rệt (ít nhất 1 sáng kiến/giải pháp).
 
Vậy:
Cơ chế khuyến khích nâng cao chất lượng là gì? Đó là việc bệnh viện xây dựng và triển khai các hoạt động nhằm đẩy mạnh và phát triển phong trào cải tiển chất lượng của bệnh viện dưới nhiều hình thức. Đặc biệt đó là thi đua khen thưởng. Một số cách làm cũng đã được chia sẻ lên diễn đàn trong thời gian vừa qua như: Chương trình thi sáng tác Slogan khẩu hiệu cho các phòng khoa trong toàn bệnh viện, Chương trình thưởng “1 LY 1TÔ” mà Anh Khoa đã vừa chia sẻ với chúng ta trong bài báo cáo của bệnh viện Tam Nông – Đồng Tháp. Đặc biệt, việc cơ chế được xây dựng thì cũng cần có sự vận hành rõ ràng được thể hiện qua hành động, văn bản cụ thể chi tiết. Cơ chế khuyến khích mục đích là khuấy động và tạo động lực cho nhân viên y tế hăng hái và tích cực tham gia vào các hoạt động cải tiến chất lượng, chứ không nên biến thành một dạng chương trình khen thưởng đơn thuần mang tính chất “áp đặt” hoặc “cạnh tranh”. Cơ chế cần mang tình khả thi, tính gần gũi và tính hiệu quả đối với từng hoạt động cải tiến chất lượng của bệnh viện.
 
Đề tài nghiên cứu nâng cao chất lượng: Đây là một tiểu mục liên quan chặt chẽ đến nhóm tiêu chí C10 (Nghiên cứu khoa học). Tuy nhiên, cần bám sát đây là một dạng đề tài có nội dung, chủ đề hướng đến việc nâng cao chất lượng của bệnh viện. Do vậy, ngoài đơn thuần là một sản phẩm khoa học thì đề tài này cần có sự áp dụng và triển khai trong bẹnh viện, đạt được tính ứng dụng rõ ràng và hiệu quả mang lại trong tiến trình cải tiến chất lượng, quản lý chất lượng. Một số chủ đề mang đang được quan tâm trên diễn đàn cũng như trong các bệnh viện đó chính là: hài lòng người bệnh, thay đổi thái độ phục vụ của nhân viên y tế, thực trạng an toàn người bệnh, kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, hiệu quả các chương trình cải tiến chất lượng được triển khai tại bệnh viện.... Với mỗi nhóm chủ đề nêu trên chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng thành một đề tài nghiên cứu khoa học nhằm phục vụ việc đánh giá thực trạng, tìm ra nguyên nhân, giải pháp cũng như xem xét hiệu quả tác động của một biện pháp can thiệp nào đó. Câu lạc bộ đang hình thành và mời các chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học về chất lượng bệnh viện – an toàn người bệnh để phát triển chuyên mục mới về chủ đề “ Nghiên cứu khoa học về quản lý chất lượng bệnh viện và an toàn người bệnh”. Hy vọng sẽ sớm hoàn thành và có những chia sẻ hỗ trợ thiết thực đến toàn thể Anh Chị Em đồng nghiệp đang quan tâm.
 
Tiểu mục 17, Đề xuất và áp dụng các sáng kiến, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng; có đánh giá tác động và có bằng chứng cải thiện chất lượng cụ thể; có hiệu quả tích cực rõ rệt (ít nhất 1 sáng kiến/giải pháp). -> Đây là tiểu mục có liên hệ mật thiết với 2 tiểu mục nêu trên. Đặc biệt đó là việc khuyến khích nhân viên y tế bệnh viện xây dựng và phát triển các sáng kiến/giải pháp về cải tiến chất lượng trong bệnh viện. Vận dụng cơ chế khuyến khích để khen thưởng và phát động phong trào thực hiện, áp dụng các sáng kiến giải pháp trong quy mô toàn bệnh viện. Bên cạnh đó, Bộ Khoa học Công nghệ đã ban hành thông tư quy định về sáng kiến cải tiến một cách rõ ràng chi tiến để chúng ta có thể tham khảo và có căn cứ xây dựng tiểu mục này cho bệnh viện. Chi tiết đọc thêm tại nội dung: Thông tư Số: 18/2013/TT-BKHCN, Hướng dẫn thi hành một số quy định của điều lệ sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP.
 
Nguyễn Quang Vinh
THÔNG TIN KHÁC

Bản quyền thuộc về CLB QLCL-ATNB

© 2014 Thiết kế bởi QPS Team