linhphandr@gmail.com
+84 978 522 626

HÀNH MỖI NGÀY: Tiêu chí A1.3 - Quy trình khám bệnh

Tiêu chí A1.3. Bệnh viện tiến hành cải tiến quy trình khám bệnh, đáp ứng sự hài lòng người bệnh.
Các tiểu mục liên quan đến Quy trình khám bệnh
1. Tổng quan tiêu chí A1.3:
Tên gọi: Tiêu chí A1.3. Bệnh viện tiến hành cải tiến quy trình khám bệnh, đáp ứng sự hài lòng người bệnh.
 
Vị trí: Tiêu chí A 1.3. là tiêu chí thành phần nằm trong nhóm tiêu chí A1 – CHỈ DẪN, ĐÓN TIẾP, HƯỚNG DẪN NGƯỜI BỆNH thuộc phần A. HƯỚNG ĐẾN NGƯỜI BỆNH.
 
Thành phần: 19 tiểu mục. Trong đó: Mức chất lượng 1: 2 tiểu mục (1-2); Mức chất lượng 2: 1 tiểu mục (3); Mức chất lượng 3: 6 tiểu mục; Mức chất lượng 4:6 tiểu mục gồm 2 tiểu mục chung (10-11) và 4 tiểu mục có điều kiện kèm theo (12-15); Mức chất lượng 5: 4 tiểu mục (16-19).
 
2.Tổng quan các tiểu mục liên quan đến Quy trình Khám bệnh
- 3 tiểu mục: 1, 5 và 6 là các tiểu mục quy định các nội dung liên quan đến Quy trình Khám bệnh. (Nội dung chi tiết vui lòng xem trong Bộ tiêu chí)
 
3.Mục tiêu chất lượng hướng đến: 
- Xây dựng và chuẩn hóa  được Quy trình khám bệnh tại bệnh viện. Từ đó, giúp người bệnh dễ dàng trong việc tiếp cận và thực hiện đúng quy trình khám bệnh, tiết kiệm thời gian và giảm tình trạng quá tải.
- Quy trình khám bệnh là cơ sở, nền tảng để căn cứ vào đó bệnh viện có thể rà soát những điểm chưa hợp lý trong quy trình từ đó có biện pháp cải tiến quy trình phù hợp, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
 
4.Đầu ra
- Quy trình khám bệnh hoàn chỉnh, đẩy đủ theo yêu cầu tiểu mục.
- Kế hoạch và báo cáo kết quả cải tiến quy trình khám bệnh.
 
5.Biện pháp thực hiện
- Đối với bệnh viện chưa xây dựng Quy trình khám bệnh cần Tiến hành khảo sát thực tế của bệnh viện, dựa trên bố trí sơ đồ của khu vực khám bệnh, các phòng khoa, chuyên khoa tại khu khám bệnh, các dịch vụ cung cấp. Từ đó xây dựng nên dòng di chuyển của bệnh nhân sao cho đảm bảo thời gian khám chữa bệnh ngắn, hiệu suất cao, tránh được tình trạng quá tải bệnh nhân tại một điểm khám hoặc khu vực nào đó. Việc xây dựng này cần thông qua thu thập số liệu khám bệnh, sử dụng một số công cụ để phân tích dòng di chuyển của bệnh nhân (sẵn có hoặc dự kiến). 
Cách thức này cũng có thể áp dụng đối với các bệnh viện cần cải tiến quy trình hiện tại.
- Việc tiến hành xây dựng Quy trình khám bệnh cần dựa trên thực tế của bệnh viện và căn cứ, tham khảo thêm  Quyết định số: 1313/QĐ-BYT ngày 22 tháng 4 năm 2013  của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc cải tiến quy trình khám bệnh và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. (File Link đính kèm).
 
Một số hình ảnh về quy trình khám bệnh
Nguồn: 
Quyết định số: 1313/QĐ-BYT ngày 22 tháng 4 năm 2013  của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc cải tiến quy trình khám bệnh và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. >>Tải quyết định<<
 
Sưu tầm từ Internet.
 
 
 
 
 
 
 
- Đối với những bệnh viện đã sẵn có Quy trình khám chữa bệnh thì cần thu thập dữ liệu liên tục, phân tích những điểm hạn chế từ đó có biện pháp cải tiến sao cho phù hợp với điều kiện thực tế tại bệnh viện và quy định hiện hành.
- Các công cụ để phục vụ việc thu thập sẽ được trình bày riêng trong các bài đăng tiếp theo.
 
6.Kinh nghiệm thực tiễn từ một số bệnh viện
- Quy trình khám bệnh thì hầu hết các bệnh viện đều có. Tuy nhiên, Quy trình đa số chưa hoạt động hiệu quả và phát huy tác dụng như mong muốn. Do vậy cần lưu ý một số điểm liên quan đến quy trình khám bệnh:
+ Đảm bảo Quy trình khám bệnh đầy đủ, khoa học.
+ Quy trình trình bày rõ ràng, màu sắc hài hòa, chữ viết và hình ảnh to rõ.
+ Quy trình được đặt tại các vị trí dễ nhìn, dễ đọc.
+ Quy trình luôn được bảo dưỡng đảm bảo còn tốt, không bị lem màu hoặc rách hoặc gỉ sét.
 
- Quy trình cần được phê duyệt bởi lãnh đạo bệnh viện. Vì đây cũng là căn cứ pháp lý của bệnh viện đối với một số trường hợp cần đến việc chứng minh tham gia đúng quy trình hoặc bệnh nhân có những phàn nàn, khiếu kiện liên quan.
- Cải tiến quy trình là công việc liên tục, đòi hỏi tính khoa học và tính hiệu suất trong việc cải tiến một quy trình mới. Nên có phần thưởng đối với hoạt động cải tiến quy trình này.
- Khi bệnh viện có bất cứ thay đổi hoặc thêm mới về kết cấu tổ chức dịch vụ khám bệnh thì cần cập nhật quy trình mới để phụ hợp với thực tế hiện tại của bệnh viện. Bao gồm các những chính sách quy định của Bộ Y tế ban hành.
 
7.Đoàn kiểm tra đánh giá
- Căn cứ vào nội dung chi tiết tiểu mục.
- Khảo sát quy trình, đối chiếu giữa thực tế với quy trình được công khai
- Phỏng vấn người bệnh
- Kiểm tra hiện trạng/tình trạng của quy trình
- Kiểm tra văn bản: quyết định ban hành quy trình, kế hoạch cải tiến, báo cáo cải tiến quy trình.
 
8.Tài liệu tham khảo:
Truy cập thêm các tài liệu bên dưới để xem một số hướng dẫn và hình ảnh thực tế.
1.Tiêu chí chất lượng bệnh viện đã điều chỉnh 2015 (Nguồn download: http://kcb.vn/tai-lieu-trien-khai-kiem-tra-danh-gia-chat-luong-benh-vien-2015.html) 
2.Quyết định số: 1313/QĐ-BYT ngày 22 tháng 4 năm 2013  của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc cải tiến quy trình khám bệnh và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh >>Tải quyết định<<
3.Sưu tầm từ Internet
 
Nguyễn Quang Vinh
THÔNG TIN KHÁC

Bản quyền thuộc về CLB QLCL-ATNB

© 2014 Thiết kế bởi QPS Team