linhphandr@gmail.com
+84 978 522 626

HÀNH MỖI NGÀY : Tiêu chí C6.2

C6.2 Người bệnh được điều dưỡng hướng dẫn, tư vấn điều trị và chăm sóc, giáo dục sức khỏe phù hợp với bệnh đang được điều trị
• Mục đích quan trọng của việc hướng dẫn, tư vấn điều trị và chăm sóc, giáo dục sức khỏe là giúp người bệnh có kiến thức, kỹ năng để có thể tự phòng bệnh, theo dõi tiến trình bệnh tật và tự nguyện tuân thủ các hướng dẫn chuyên môn.
• Thông tư 07/2011/TT-BYT,  Điều 4. Tư vấn, hướng dẫn giáo dục sức khỏe
 
1. Bệnh viện có quy định và tổ chức các hình thức tư vấn, hướng dẫn giáo dục sức khỏe phù hợp.
 
2. Người bệnh nằm viện được điều dưỡng viên, hộ sinh viên tư vấn, giáo dục sức khỏe, hướng dẫn tự chăm sóc, theo dõi, phòng bệnh trong thời gian nằm viện và sau khi ra viện.
Các tiểu mục của tiêu chí:
 
3. Bệnh viện có các quy định cụ thể về việc hướng dẫn, tư vấn điều trị và chăm sóc, giáo dục sức khỏe cho người bệnh.
 
8. Các quy định và tài liệu có sẵn tại các khoa/phòng điều trị để nhân viên y tế sử dụng thường xuyên.
=> Đối với nội dung tiểu mục này thì bệnh viện cần căn cứ vào nội dung một số văn bản như: Quyết định Số: 1827/QĐ-BYT (link tải về bên dưới); Quy chế bệnh viện; Thông tư 07/2011/TT-BYT…. Bệnh viện tiến hành xây dựng các quy định cụ thể về việc hướng dẫn, tư vấn điều trị và chăm sóc, giáo dục sức khỏe cho người bệnh. Quy định rõ: Người tư vấn (Điều dưỡng); Chủ thể được tư vấn (người bệnh/thân nhân người bệnh); thời gian và thời điểm tư vấn; hình thức; nội dung; theo dõi đánh giá tư vấn. Sau khi tiến hành xây dựng và hoàn thành quy định thì cần được trình cho lãnh đạo bệnh viện, hội đồng Điều dưỡng bệnh viện phê duyệt và tiến hành triển khai, hướng dẫn đến từng khoa phòng. Dán hoặc bố trí sẵn tại các khoa phòng để nhân viên y tế dễ dàng sử dụng và tuân thủ. Trong link tài liệu tham khảo bên dưới có chia sẻ quy trình của bệnh viện Đại học Y Dược rất chi tiết và cụ thể. Anh Chị Em mình có thể tải về để tham khảo và học hỏi.
 
4. Bệnh viện có các phương tiện truyền thông, tài liệu phục vụ cho công tác hướng dẫn, tư vấn điều trị và chăm sóc, giáo dục sức khỏe cho bệnh được điều trị.
 
6. Bệnh viện có các tờ rơi/pa-nô/áp-phích/hình ảnh/băng hình… phục vụ cho công tác hướng dẫn, tư vấn điều trị và chăm sóc, giáo dục sức khỏe cho bệnh đang được điều trị.
=> Hai tiểu mục 4 và 6 bổ trợ cho nhau. Hiện nay hầu hết các bệnh viện đều có đầy đủ và đa dạng các hình thức, phương tiên tư vấn giáo dục sức khỏe. Tuy nhiên, một số điểm cần lưu ý đó là việc kiểm tra lại hiện trạng, tình trạng của các tài liệu như pa-nô/áp-phích/hình ảnh, cần phải xem xét thường xuyên xem có bị mờ hoặc rách hoặc hư hỏng để kịp thời sữa chữa và thay mới. Bên cạnh đó đối với các tờ rơi cần xem lại các tờ rơi có sẵn có tại các phòng khoa hay không? Các nội dung và bố trí các tờ rơi có phù hợp hay không? Đối với bệnh viện sử dụng tivi/màn hình chiếu để tư vấn giáo dục sức khỏe thì cần kiểm tra lại TV, băng đĩa xem còn hoạt động tốt hay không? Điều quan trọng cuối cùng đó là các nội dung của những phương tiện này phải được kiểm tra và cập nhật một cách thường xuyên. 
 
Mặt khác, xây dựng tổng đài trực tuyến,  sử dụng website và các phương tiện mạng xã hội cũng là một hình thức mới để tư vấn giáo dục sức khỏe mà một số bệnh viện đã triển khai.
 
7. Bệnh viện có bộ tài liệu cập nhật về nội dung hướng dẫn, tư vấn điều trị và chăm sóc, giáo dục sức khỏe… (danh mục tài liệu theo mô hình bệnh tật của bệnh viện).
=> Khi bệnh viện có kết quả về mô hình bệnh tật thì bệnh viện cần cập nhật và xây dựng bộ tài liệu cung cấp nội dung hướng dẫn, tư vấn điều trị và chăm sóc, giáo dục sức khỏe. Ví dụ: bệnh viện căn cứ 10 mặt bệnh phổ biến nhất theo mô hình bệnh tật (tay chân miệng, suy thận mãn, tăng huyết áp, đái tháo đường, viêm phổi, sốt siêu vi, động mạch vành, tiêu chảy, viêm dạ dày) thì đối với từng mặt bệnh cụ thể bệnh viện tiến hành xây dựng tài liệu có các nội dung cần tư vấn về cách chăm sóc, chế độ ăn uống, sinh hoạt, phòng ngừa, theo dõi bệnh, những biến chứng có thể có… Các tài liệu này nên căn cứ dựa trên phác đồ điều trị và quy trình kỹ thuật tương ứng với mặt bệnh và các khuyến cáo từ y văn khoa học. Bộ tài liệu cần được trình xin phê duyệt trước khi ban hành. Tài liệu này cần được cập nhật dựa trên y học chứng cứ các tiến bộ y học hoặc tiêu chuẩn lâm sàng của mặt bệnh được y văn cập nhật để giáo dục sức khỏe cho người bệnh hiệu quả.
 
9. Nhân viên y tế tại các khoa/phòng thực hiện đầy đủ các quy định của bệnh viện về hoạt động hướng dẫn, tư vấn điều trị và chăm sóc, giáo dục sức khỏe cho người bệnh.
=> Nhân viên y tế cần được tập huấn cụ thể và kiểm tra giám sát việc tuân thủ quy định. Đoàn kiểm tra có thể sẽ hỏi một nhân viên bất kỳ về quy trình, quy định cũng như các văn bản bằng chứng chứng minh việu tư vấn giáo dục sức khỏe được thực hiện đầy đủ và đúng với quy định của bệnh viện. Bệnh viện nên có hình thức lưu trữ hoặc theo dõi việc tư vấn cho người bệnh như sổ ghi chép hoặc lưu trên hệ thống máy tính.
 
11. Người bệnh được tư vấn, giáo dục sức khỏe phù hợp với bệnh khi vào viện, trong quá trình điều trị và lúc ra viện.
=> Bệnh viện cần xây dựng quy định cụ thể về thời điểm giáo dục sức khỏe. Nội dung này nên lồng ghép trong quy định chung về tư vấn giáo dục sức khỏe.
 
12. Người bệnh có được các kiến thức, thực hành thiết yếu để tự theo dõi, chăm sóc, điều trị và phòng các biến chứng cho bản thân.
 
14. Bệnh viện có tiến hành đánh giá hiệu quả công tác hướng dẫn, tư vấn điều trị và chăm sóc, giáo dục sức khỏe và có báo cáo đánh giá.
=> Tiến hành phỏng vấn người bệnh để đánh giá hai tiểu mục 12 và 14. Có thể phỏng vấn người bệnh trước hoặc sau tư vấn hoặc trong lần tái khám. Hoặc phỏng vấn cắt ngang tại một thời điểm bất kỳ.
 
15. Bệnh viện thực hiện các biện pháp cải tiến chất lượng công tác hướng dẫn, tư vấn điều trị và chăm sóc, giáo dục sức khỏe dựa trên kết quả đánh giá.
=> Căn cứ vào báo cáo, kết quả thu thập được để đưa ra các biện pháp cải tiến: đa dạng hóa hình thức tư vấn, cung cấp thêm tài liệu, cập nhật thường xuyên cho người bệnh, phát triển các ứng dựng công nghệ thông tin để theo dõi và tư vấn thường xuyên cho người bệnh….
 
TÀI LIỆU THAM KHẢO
 
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-1827-QD-BYT-nam-2011-Truyen-thong-giao-duc-suc-khoe-giai-doan-2011-2015-219492.aspx
 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitk9WU1JnNAhWMNpQKHbx6AQkQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fqpsolutions.vn%2Fcgi-bin%2FDocument%2FQuy%2520trinh%2520to%2520chuc%2520GDSK%2520cho%2520NB%2520-%2520Than%2520nhan%2520-%2520DHYD.pdf&usg=AFQjCNHyI6Fqmt94L3p2y5a3HuHtPpR3hA&sig2=vS41UpoBW_7ZEly4ViYHuA&bvm=bv.124272578,d.dGo
 
http://bvkvcd.com.vn/index.php/tai-lieu-bai-giang/cac-quy-dinh-dieu-duong/27-quy-trinh-tu-van-a-giao-duc-suc-khoe
 
http://benhviendakhoaphonoi.com.vn/Article/362/Cac-phuong-phap-giao-duc-suc-khoe-truc-tiep-thuong-ap-dung-tai-benh-vien.html
 
http://benhvienankhe.com/category/tu-van-giao-duc-suc-khoe
 
 
Nguyễn Quang Vinh
THÔNG TIN KHÁC

Bản quyền thuộc về CLB QLCL-ATNB

© 2014 Thiết kế bởi QPS Team