linhphandr@gmail.com
+84 978 522 626

C6.3.15: Người bệnh chăm sóc cấp I và II được điều dưỡng lập kế hoạch chăm sóc

Mẫu kế hoạch chăm sóc
C6.3: Người bệnh được chăm sóc vệ sinh cá nhân trong quá trình điều trị tại bệnh viện
C6.3.15: Người bệnh chăm sóc cấp I và II* được điều dưỡng lập kế hoạch chăm sóc
 
Áp dụng mẫu cải tiến phiếu chăm sóc kết hợp với theo dõi chức năng sống và kế hoạch cs vào 1 bảng cho tiện thực hiện! Tùy theo ck, bạn cần cải tiến phù hợp.
 
 
Minh Nguyen
THÔNG TIN KHÁC

Bản quyền thuộc về CLB QLCL-ATNB

© 2014 Thiết kế bởi QPS Team