linhphandr@gmail.com
+84 978 522 626

Chia sẻ kinh nghiệm làm QLCL

QLCL là công việc khó mà dễ, dễ mà khó. Dễ là chúng ta có thể cải tiến nhiều việc xung quanh ta, khó là tìm ra phương pháp để quản lý có chất lượng. Điều không thể thiếu là làm sao cho giám đốc thấy chúng ta có làm và làm đạt hiệu quả, hiệu suất!
QLCL có nhiều phương pháp: PDCA, 5S, six sigma, Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng BYT, JCI, LEAN, ISO, TQM...Tuy nhiên, theo mình bước đầu nên áp dụng PDCA, 5S cứ theo bước chân của bệnh nhân mà làm chất lượng (từ khi bước vào cổng Bv đến khi về nhà). Do đó, rất nhiều việc để làm, phải chọn vấn đề ưu tiên mà làm (bài 01), khi bắt tay vào làm phải xây dựng kế hoạch (bài 2), phải xác định mục tiêu cải tiến (phải tuân thủ nguyên tắc MARST bài 3), hướng dẫn cách xây dựng quy trình thực hiện (bài 4), hướng dẫn xây dựng bảng kiểm (bài 5), hướng dẫn cách giám sát (bài 6), hướng dẫn cách tổng kết-báo cáo (bài 7), hướng dẫn cách duy trì điểm phù hợp và cải tiến liên tục (bài 8), đó là sơ khởi của quy trình PDCA.
 
Là người quản lý theo mình a/c đừng bao giờ phát biểu chung chung mà quản lý dựa trên số liệu. Báo cáo các con số phải thuyết phục được mọi người, để mọi người cùng đồng thuận với mình khi cải tiến.
 
Bài học quan trọng nữa là làm sao các a/c trưởng khoa cùng làm với mình những công việc QLCL mà không phải hô hào (bài 9)
.
AC đừng bao giờ từ bỏ muc tiêu nha!
 
(Còn tiếp)
 
Nguyễn Thanh Hải
 
Các tài liệu - bài viết liên quan:
2. JCI và Bản dịch phiên bản 4 (Bệnh viện ĐHYD TpHCM dịch)
 
 
 
 
THÔNG TIN KHÁC

Bản quyền thuộc về CLB QLCL-ATNB

© 2014 Thiết kế bởi QPS Team