linhphandr@gmail.com
+84 978 522 626

Giáo dục người bệnh và thân nhân

Nhân viên y tế cần phải giáo dục người bệnh và thân nhân để họ có các kiến thức và kĩ năng, cùng tham gia vào các quy trình điều trị và các quyết định điều trị. Đây là một hoạt động hết sưc quan trọng, liên quan trực tiếp đến An Toàn Người Bệnh
Nhân viên y tếncần nhận thức được vai trò quan trọng của người bệnh trong việc chăm sóc an toàn, chất lượng. Các cơ hội tương tác giữa nhân viên, người bệnh và thân nhân giúp có các phản hồi nhằm đảm bảo các thông tin được hiểu đúng và giúp nâng cao hiệu quả điều trị, chăm sóc.
 
 
Người bệnh và thân nhân ngược lại cũng cần chủ động tham gia vào quá trình chăm sóc bằng cách trao đổi và hỏi nhân viên các thắc mắc nhằm đảm bảo hiểu đúng và đảm bảo sự hợp tác của người bệnh và thân nhân.
 
 
Các bệnh viện cần lồng ghép việc giáo dục vào các quy trình chăm sóc dựa trên các dịch vụ mà bệnh viện cung cấp và đặc điểm đối tượng người bệnh của bệnh viện. Việc giáo dục này được lên kế hoạch nhằm đảm bảo rằng mỗi người bệnh đều nhận được sự giáo dục cần thiết. Bệnh viện chọn cần cách thức tổ chức các nguồn lực về giáo dục sao cho hiệu quả và có hiệu suất cao.
 
 
Trong quá trình triển khai hoạt động này, các bệnh viện cần lưu ý:
1. Nhu cầu được giáo dục của mỗi người bệnh cần được đánh giá và ghi nhận trong bệnh án của họ. Sau đó quá trình giáo dục, cung cấp thông tin cũng nên được ghi nhận và có xác minh của người bệnh – thân nhân thì càng chặt chẽ.
 
 
2. Cần phải đánh giá năng lực tiếp thu và mức độ sẵn sàng học hỏi của người bệnh và thân nhân.
       Có nhiều yếu tố thuộc từ phía người bệnh quyết định rằng liệu người bệnh và thân nhân có sẵn sàng và có năng lực học hay không. Do đó, để chuẩn bị tốt nhất cho việc giáo dục, nhân viên y tế cần phải đánh giá:
hiểu biết/học thức của người bệnh và thân nhân, bao gồm hiểu biết về chăm sóc sức khỏe, trình độ học vấn và ngôn ngữ;
các rào cản và động lực trong cảm xúc; và
các giới hạn về thể chất và nhận thức.
 
 
3. Việc giáo dục được hiệu quả khi có chú ý đến các phương pháp giáo dục người bệnh và thân nhân. Hiểu rõ về người bệnh và thân nhân sẽ giúp bệnh viện sắp xếp người giáo dục và chọn phương pháp giáo dục phù hợp với họ. Bệnh viện quyết định khi nào và thông qua cách thức nào việc giáo dục bằng lời nói được củng cố bằng văn bản nhằm nâng cao khả năng tiếp thu và cung cấp các nguồn tham khảo cho người bệnh – thân nhân tìm hiểu thêm
 
 
4. Các nhân viên y tế phụ trách chăm sóc và điều trị người bệnh phải cùng hợp tác để cung cấp việc giáo dục cho người bệnh. Khi nhân viên chăm sóc y tế hiểu sự đóng góp của đồng nghiệp vào việc giáo dục người bệnh, họ có thể cộng tác hiệu quả hơn. Việc cộng tác, phối họp với nhau sẽ giúp đảm bảo rằng thông tin người bệnh và thân nhân nhận được là đầy đủ, phù hợp và có hiệu quả tối đa. Việc phối hợp, hợp tác dựa trên các nhu cầu của người bệnh và do đó có thể không phải lúc nào cũng cần có. 
 
 
5. Kiến thức về vấn đề nhân viên y tế cần phải giáo dục người bệnh, thời lượng đủ cho việc hướng dẫn và khả năng giao tiếp hiệu quả là các vấn đề quan trọng cần xem xét để việc giáo dục được hiệu quả.
 
 
Linh Phan
THÔNG TIN KHÁC

Bản quyền thuộc về CLB QLCL-ATNB

© 2014 Thiết kế bởi QPS Team