linhphandr@gmail.com
+84 978 522 626

Hướng dẫn chương trình giảng dạy về An Toàn Người Bệnh - WHO

Nhiều nước trên thế giới đã nhận thức được an toàn của b ệnh nhân là vấn đề quan trọng, và đang xây dựng các phươ ng pháp và cách thức để nâng cao chất lượng và sự an toàn của chăm sóc sức khỏe. Những nước đó cũng đã nhận thức được tầm quan trọng của việc giáo dục cho cán bộ y tế các nguyên tắc và khái niệm về an tòan bệnh nhân. Cần thiết phải củng cố những năng lực như vậy để bắt kịp với những phức tạp của hệ thống và đòi hỏi của yêu cầu về lực lượng lao động.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hiện đang dẫn đầu một chiến dịch toàn cầu để xây dựng giáo dục an toàn bệnh nhân, các nguyên tắc và cách tiếp cận an toàn bệnh nhân, tiến tới xây dựng môt lực lượng lao động y tế được đào tạo để thực hành chăm sóc sức khỏe lấy an toàn người bệnh làm trung tâm ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. WHO đã bắt đầu xây dựng hướng dẫn chương trình giảng dạy về an toàn bệnh nhân với quan điểm đa ngành, một phương pháp tiếp cận hệ thống y tế cho tiếp cận toàn cầu. WHO cũng đã tăng cường nỗ lực trong việc hỗ trợ các trường đại học và trường đào tạo cán bộ y tế xây dựng và tích hợp an toàn bệnh nhân vào chương trình giảng dạy hiện hành.  
 
Tổ chức Y tế Thế giới đã làm việc với chính phủ các nước, các trường đại học trên khắp thế giới, các hiệp hội nghề nghiệp quốc tế thuộc ngành nha khoa, y học, hộ sinh, điều dưỡng và dược, cùng các hội sinh viên liên quan đến những ngành nghề đó, để làm cho giáo dục về an toàn bệnh nhân phù hợp với nhu cầu và đòi hỏi của môi trường lực lượng lao động hiện đại. Sự kết hợp giữa tâm huyết, nguồn lực và kiến thức chuyên môn đã đóng vai trò thiết yếu trong việc xây dựng bản Hướng dẫn Chương trình an toàn bệnh nhân đa ngành này. Áp dụng các đề xuất đưa ra trong tài liệu này sẽ mang lại kết quả tức thì và có thể đo lường được về xây dựng kiến thức và kỹ năng cho sinh viên các chuyên ngành y tế, những kiến thức và kỹ năng sẽ giúp họ chuẩn bị tốt hơn cho thực hành an toàn hơn.
 
Trích từ tài liệu "Hướng dẫn chương trình giảng dạy về  An Toàn Người Bệnh của Tổ Chức Y Tế Thế Giới >>tải tài liệu<<
 
Ths.BS Nguyễn Trọng Khoa giới thiệu
THÔNG TIN KHÁC

Bản quyền thuộc về CLB QLCL-ATNB

© 2014 Thiết kế bởi QPS Team