linhphandr@gmail.com
+84 978 522 626

QUY TRÌNH CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH COVID-19

Tôi được quý anh/ chị đồng nghiệp chia sẻ Quy trình chăm sóc người bệnh Covid -19 nên chia sẻ lên diễn đàn để quý anh/ chị Điều dưỡng làm tài liệu tham khảo

 Nội dung trong quy trình gồm vấn đề, mục tiêu mong đợi và can thiệp là cơ sở để điều dưỡng sử dụng ngôn ngữ trong ghi chép phiếu theo dõi chăm sóc.

“Điều dưỡng chăm sóc người bệnh COVID-19 đối mặt với một tình huống phức tạp. Diễn biến của bệnh nhanh đưa đến việc thay đổi các vấn đề chăm sóc điều dưỡng hiện tại, tiềm ẩn, liên quan các bộ phận cơ quan bị ảnh hưởng và theo mức độ nghiêm trọng. Việc tham khảo quy trình chăm sóc mẫu cho người bệnh COVID-19 nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành của điều dưỡng đồng thời chủ động tăng cường hợp tác liên ngành để đáp ứng nhu cầu sức khỏe đa dạng của cá nhân.” - Chia sẻ từ tác giả
 
THÔNG TIN KHÁC

Bản quyền thuộc về CLB QLCL-ATNB

© 2014 Thiết kế bởi QPS Team