linhphandr@gmail.com
+84 978 522 626

Cải tiến chất lượng là gì

Chia sẻ của ThS Huỳnh Bảo Tuân sau 6 tháng tâm huyết đưa công cụ Lean - Six Sigma vào cộng đồng y tế.
Theo ThS Huỳnh Bảo Tuân:
 
>> Cải tiến chất lượng là công việc thầm lặng, mỗi ngày một ít, đòi hỏi sự quyết tâm và kiên trì. Chúng ta cần có một niềm tin và một suy nghĩ tích cực. Bắt tay vào làm đi rồi mọi việc sẽ cải thiện, khách hàng và xã hội sẽ ghi nhận những nổ lực của chúng ta.
 
>> Cải tiến chất lượng cần được cụ thể hóa bằng những dự án nhỏ, từng nhóm nhỏ. Nhưng phải được tổ chức và vận hành một cách chính thức (officially), một công việc chính thức như bao việc khác.
 
>> Cải tiến chất lượng là một quá trình học hỏi của tổ chức (organizational learning), qua đó tri thức của tổ chức sẽ được bồi tụ, năng lực của tổ chức sẽ ngày càng phát triển, và từ đó năng lực cạnh tranh sẽ được nâng cao. Đồng nghĩa với khách hàng sẽ đến với ta nhiều hơn, ta có thu nhập tốt hơn dựa trên chính đôi tay của mình.
 
Những chia sẻ của Anh cũng là những bài học quý giá cho người làm QlCL. 
 
Những dự định trong năm 2016 của Anh sẽ là biên soạn xong quyển tools book bằng tiếng Việt dành cho cải tiến chất lượng trong bệnh viện theo Lean Six Sigma và sẽ mở khóa Green Belt (Đai xanh) Lean Six Sigma cho bệnh viện, dành cho ai quan tâm. Và cũng để kiến thức và kinh nghiệm cải tiến chất lượng trong bệnh viện được chia sẽ rộng hơn. Chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ và chung tay của đồng nghiệp y tế.
 
Linh Phan
THÔNG TIN KHÁC

Bản quyền thuộc về CLB QLCL-ATNB

© 2014 Thiết kế bởi QPS Team