linhphandr@gmail.com
+84 978 522 626

DANH MỤC VĂN PHẢN PHÁP LUẬT TRONG KCB BHYT

Do có rất nhiều bạn đã nhắn tin hỏi mình về phần này nên hôm nay mình xin chia sẻ phần DANH MỤC VĂN BẢN TRONG KCB BHYT trước. Dưới đây mình sẽ liệt kê các văn bản đang áp dụng trong KCB BHYT

 Tuy nhiên danh mục này có thể chưa được đầy đủ Anh Em thấy thiếu văn bản nào thì bổ sung giúp mình nha. Và cũng mong Anh Em chia sẻ những vướng mắc trong việc áp dụng các danh mục để mọi người cùng trao đổi và tìm ra các biện pháp khắc phục.

 
  1. Luật và nghị định:
 
    - Luật BHYT năm 2008
    - Luật BHYT sửa đổi 2014
    - Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế
 
    - Thông tư 30/2020/tt-byt ngày 31/12/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của nghị định số 146/2018/nđ-cp ngày 17 tháng 10 năm 2018 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế
    - 296/BHXH-CSYT ngày 22/2/2021 về Hướng dẫn một số quy định tại Điều 22 Luật BHYT
 
  2. Thông tư, công văn hướng dẫn:
    2.1. Đối với DVKT:
 
    - Thông tư số 43/2013/TT-BYT Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
    - Thông tư số 21/2017/TT-BYT ngày 10/05/2017 sửa đổi, bổ sung TT số 43/2013/TT-BYT 
    - Thông tư số 35/2016/tt-byt ngày 28/09/2016 quy định danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế do bộ trưởng bộ y tế ban hành
 
    - Thông tư 39/2018/TT-BYT quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp
    - Thông tư 13/2019/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 39/2018/tt-byt ngày 30 tháng 11 năm 2018 của bộ trưởng bộ y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp
 
    - Công văn 285/BHXH-CSYT ngày 25/1/2019  hướng dẫn thực hiện Thông tư số 39/2018/TT-BYT
    - Thông tư 50/2014/TT-BYT phân loại phẫu thuật thủ thuật định mức nhân lực trong ca phẫu thuật thủ thuật
 
    2.2. Đối với xét nghiệm CLS:
 
    - Thông tư số 09/2019/TT-BYT ngày 10/6/2019 của Bộ Y tế hướng dẫn thẩm định điều kiện ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu, chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sàng và một số trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
    - Quyết định  4401: Xét nghiệm huyết học (XN đông máu, nhóm máu ABO, Rh…).
 
    2.3. Đối với thuốc:
 
    - Thông tư 52/2017/tt_byt quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú
    - Thông tư 18/2018/TT_BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 52/2017/tt-byt ngày 29 tháng 12 năm 2017 quy định về đơn thuốc và kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú
    - Thông tư số 30/2018/TT-BYT ngày 30/10/2018 về danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 
    - Thông tư 01/2020/TT-BYT ngày 16/01/2020 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung Thông tư số 30/2018/TT-BYT ngày 30/10/2018.
    - Thông tư 43/2017/TT-BYT ngày 1/1/2018 về quy định tỷ lệ hao hụt đối với vị thuốc cổ truyền và việc thanh toán chi phí hao hụt tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 
    - Thông tư 40/2014/tt-byt ngày 17/11/2014 ban hành và hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế (hết hiệu lực 1 phần)
 
    - Công văn 4754/BHXH-DVT ngày 15/11/2018 vướng mắc trong thanh toán thuốc theo Thông tư 40/2014/TT-BYT và Thông tư 52/2017/TT-BYT
    - Thông tư 05/2015/tt-byt ngày 17/3/2015 ban hành danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế
 
   2.4. Đối với VTYT
 
    - Thông tư 04/2017/TT-BYT ngày 11/4/2017 ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế
 
   2.5. Đối với CNTT
 
    - Thông tư 54/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 về Ban hành bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
    - Thông tư 46/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 quy định về hồ sơ bệnh án điện tử. Thông tư này quy định việc lập, sử dụng và quản lý hồ sơ bệnh án điện tử tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh
 
    - Thông tư 48/2017/tt-byt quy định trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
    - Quyết định 4210/qđ-byt năm 2017 về quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
    - Quyết định 4905/byt ngày 21/10/2019 sửa đổi, bổ sung phụ lục 05 (danh mục mã thuốc tân dược) ban hành kèm theo quyết định số 7603/qđ-byt ngày 25/12/2018 của bộ trưởng bộ y tế về ban hành bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế (phiên bản số 6)
 
    - Quyết định số 2178/QĐ-BYT ngày 27/5/2020 của Bộ Y tế bổ sung Phụ lục 08 (Danh mục mã vật tư y tế) ban hành kèm theo Quyết định số 7603/QĐ-BYT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế (Phiên bản số 6).
    - Quyết định số 1763/QĐ-BYT ngày 10/5/2019 của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục dùng chung mã tiền giường bệnh điều trị nội trú ban ngày tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học ổ truyền.
 
    - Quyết định 2153/qđ-byt ngày 25/5/2020 về ban hành quy chế xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế
    - Công văn số 513/GĐĐT-NVGĐ ngày 11/12/2020 về việc cập nhật danh mục trên Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế (BHYT)
 
   2.6. Đấu thầu thuốc và VTYT:
 
    - Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu 
    - Thông tư 15/2019/TT-BYT ngày 11/07/2019 của Bộ Y tế Quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.
 
    - Quyết định số 3015/QĐ-BHXH ngày 15/12/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam Ban hành Quy định về việc tham gia đấu thầu thuốc của cơ quan Bảo hiểm xã hội tại các cơ 
    - Công văn số 4986/BHXH-DVT ngày 13/12/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về tham gia đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập.
 
   2.7. Bộ phận Kế toán – HĐ KCB BHYT:
 
    - Công văn 6611/BYT-BH ngày 1/12/2020 về chuẩn bị ký hợp đồng KCB BHYT năm 2021
    - Công văn 2022/BYT-KH-TC ngày 11/4/2020 về thanh toán tiền giường bệnh nội khoa của các bệnh viện chuyên khoa
    - Công văn 3537/BHXH-CSYT ngày 10/11/2020 hướng dẫn tổ chức ký và thực hiện hợp đồng KCB BHYT năm 2021
 
   2.8. Các quy định chung:
 
    - Thông tư số 40/2015/TT-BYT quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
    - Thông tư 50/2017/TT-BYT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
 
    - Công văn số 2797/BHXH-CSYT ngày 01/8/2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về khó khăn vướng mắc trong thực hiện KCB BHYT
    - Công văn số 5823/BYT-BH ngày 02/10/2019 của Bộ Y tế về trả lời một số kiến nghị của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại công văn số 2797/BHXH-CSYT.
    - Một số quyết định hướng dẫn điều trị: QĐ số 3983/QĐ-BYT; QĐ 54/BYT; Quyết định số 361/QĐ-BYT
 
        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
    Dù chỉ liệt kê thôi nhưng cũng đủ làm mình thấy choáng váng, thế mới hiểu Anh Em ở bệnh viện đau đầu như thế nào khi phải áp dụng quá nhiều các văn bản hướng dẫn. Chưa kể các hướng dẫn điều trị khác nữa. Anh Em chia sẻ thêm các kinh nghiệm lưu trữ văn bản hướng dẫn để nhân viên mình có thể tra cứu nhanh và hiệu quả khi cần nhé
 
Bài được chia sẻ trên nhóm https://www.facebook.com/groups/giamxtbhchir. Mọi ý kiến đóng góp hoặc cần trao đổi thêm về nội dung liên quan đến xuất toán BHYT, xin vui lòng liên hệ: Từ Thị Hường, Điều phối viên CHIR theo sđt: 0965 296 566 hoặc email: huong@chirvn.org.

 

THÔNG TIN KHÁC

Bản quyền thuộc về CLB QLCL-ATNB

© 2014 Thiết kế bởi QPS Team