linhphandr@gmail.com
+84 978 522 626

Tìm kiếm thông tin y tế trực tuyến

Đây là bản cập nhật của cuốn tài liệu đã được biên soạn trước đây cho chương trình ‘Phát triển năng lực truy cập và sử dụng thông tin y tế’ tiến hành tại Việt Nam trong giai đoạn 2009-2011. Chương trình có sự hợp tác giữa Trường Đại học Y tế công cộng, tổ chức từ thiện Anh INASP (International Network for the Availability of Scientific Publications), và INFORM (International Network for Online Resources & Materials) với hỗ trợ kinh phí từ Atlantic Philanthropies.

Các cán bộ y tế nhận được cuốn tài liệu này đều được khuyến khích chia sẻ thông tin tới những người khác trong lĩnh vực y tế, nhằm hỗ trợ xây dựng nên năng lực tìm kiếm thông tin ở Việt Nam. Tất cả các tài liệu hướng dẫn của INFORM đều không giữ bản quyền, cả ở dạng in trên giấy và dạng số hóa. Chi tiết có tại đường dẫn: Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License. Tóm lại, cuốn tài liệu hướng dẫn này có thể được sao chụp và chia sẻ mà không có bất cứ giới hạn nào, trừ việc mua bán. Hình thức và nội dung bên trong phải được giữ nguyên như bản gốc. Không được có bất cứ thay đổi hoặc bổ sung nào. Các bản dịch có thể bổ sung thêm tên người dịch nhưng phải giữ nguyên tên tác giả.   

 
Người đọc muốn chia sẻ bản số của cuốn tài liệu này có thể tải và lưu dạng pdf từ trang INFORM (http://www.inform-network.org) và gửi cho đồng nghiệp, sinh viên hoặc phát miễn phí dưới dạng đĩa CDs.  
Cuốn tài liệu tập huấn này không phải là sách giáo trình y khoa hoặc y tế công cộng và không nhằm mục đích được sử dụng như một nguồn hàng đầu về thông tin y tế. Thay vào đó, nó là hướng dẫn phục vụ cho các bác sĩ và cán bộ y tế, giúp họ tìm kiếm được những nguồn thông tin chất lượng cao trên Web.
 
 
Linh Phan
THÔNG TIN KHÁC

Bản quyền thuộc về CLB QLCL-ATNB

© 2014 Thiết kế bởi QPS Team