linhphandr@gmail.com
+84 978 522 626

TS.DS Trần Hữu Tâm

TS. DS. Trần Hữu Tâm tốt nghiệp Đại học Y Dược TP.HCM năm 1999, hoàn thành chương trình cao học 2009 và bảo vệ Tiến sĩ tại Đại học Y Dược TP.HCM năm 2014, ngoài ra ông đã theo học và nhận bằng Cử nhân kinh tế - Quản trị kinh doanh (tập trung chuyên về quản lý chất lượng), Đại học Kinh tế TP.HCM năm 2004.

THÔNG TIN KHÁC

Bản quyền thuộc về CLB QLCL-ATNB

© 2014 Thiết kế bởi QPS Team