linhphandr@gmail.com
+84 978 522 626

Tư vấn Triển khai Bộ Tiêu Chí Đánh giá Chất lượng Bệnh viện - Bộ Y Tế

Tư vấn Triển khai Bộ Tiêu Chí Đánh giá Chất lượng Bệnh viện - Bộ Y Tế

Tư vấn triển khai Bộ Tiêu chí Đánh giá Chất lượng Bệnh viện - Bộ Y Tế:

• Đánh giá thực trạng dựa trên Bộ tiêu chí
• Xây dựng kế hoạch để đạt mức cao nhất có thể cho các tiêu chí
• Tham gia xây dựng quy trình, và triển khai
• Xây dựng công cụ quản lý để việc triển khai được hiệu quả.
• Sử dụng công cụ để tiếp tục hoàn tất và giám sát tiến trình cải tiến chất lượng tại bệnh viện.
• Hướng dẫn đội ngũ cán bộ QLCL duy trì việc đánh giá, thực hiện cải tiến liên tục
THÔNG TIN KHÁC

Bản quyền thuộc về CLB QLCL-ATNB

© 2014 Thiết kế bởi QPS Team