linhphandr@gmail.com
+84 978 522 626

Chương trình đào tạo 5 ngày về Quản Lý Chất Lượng - An Toàn Người Bệnh

Để triển khai thực hiện Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12-07-2013 về Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh việncó hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đổi mới và cấp bách trong lĩnh vực Quản lý chất lượng bệnh viện, một trong những giải pháp thiết yếu là đào tạo chuẩn hoá trình độ Quản lý chất lượng bệnh viện.
Vì vậy, BYT đã triển khai chương trình đào tạo về QLCL – ATNB. Đây là chương trình đào tạo cơ bản cho tất cả các cán bộ chuyên trách làm công tác quản lý chất lượng bệnh viện.
 
- Bộ Y Tế sẽ phối hợp với các Bệnh viện hoặc sở y tế tổ chức lớp - Bộ Y Tế cấp chứng chỉ
- Chương trình học cung cấp các kiến thức hữu ích và căn bản để giúp triển khai các hoạt động QLCL - ATNB tại cơ sở.
 
Các nội dung bài giảng bao gồm: 
 
Bài 1: Tổng quan về quản lý chất lượng khám, chữa bệnh- Hướng dẫn thực hiện TT 19/2013/TT-BYT về hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong bệnh viện.
Bài 2: Giới thiệu về 83 Tiêu Chí Chất Lượng Bộ Y Tế
Bài 3: Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng và an toàn người bệnh    tại bệnh viện một cách hiệu quả
Bài 4: Vai trò của người lãnh đạo, quản lý trong quản lý chất lượng bệnh viện
Bài 5: Động viên khuyến khích nhân viên - Nguyên tắc làm việc nhóm
Bài 6: Lập kế hoạch chiến lược và đề án cải tiến chất lượng bệnh viện – công cụ PDCA
Bài 7: Xây dụng hệ thống quản lý sự cố rủi ro tại bệnh viện
Bài 8: Phòng ngừa sự cố y khoa trong chăm sóc người bệnh
Bài 9: Phòng ngừa sai sót trong sử dụng thuốc
 
Liên hệ:
Ths.Bs Bùi Quốc Vương
Điện thoại: 0902364994
Email: vuongbq123@gmail.com  
 
 
THÔNG TIN KHÁC

Bản quyền thuộc về CLB QLCL-ATNB

© 2014 Thiết kế bởi QPS Team