linhphandr@gmail.com
+84 978 522 626

Hỗ trợ Hoạt động lấy chứng nhận JCI

Hỗ trợ Hoạt động lấy chứng nhận JCI

 Gói 4: Hỗ trợ Hoạt động lấy chứng nhận JCI

Sau khi đánh giá hiện trạng áp dụng JCI tại bệnh viện có mức độ phù hợp cao, sẽ tiến hành hỗ trợ thực hiện các thủ tục mời JCI đến đánh giá và cấp chứng nhận:
• Hỗ trợ nộp hồ sơ.
• Hỗ trợ trong suốt quá trình đánh giá của tổ chức JCI trong vai trò là người tư vấn cho Bệnh Viện.
• Hỗ trợ hoàn tất các yêu cầu của tổ chức JCI sau đánh giá.
THÔNG TIN KHÁC

Bản quyền thuộc về CLB QLCL-ATNB

© 2014 Thiết kế bởi QPS Team