linhphandr@gmail.com
+84 978 522 626

Đánh giá và đề xuất lộ trình cải tiến Hệ thống Quản lý Chất lượng và An Toàn Người Bệnh

Đánh giá và đề xuất lộ trình cải tiến Hệ thống Quản lý Chất lượng và An Toàn Người Bệnh

 Gói 2: Đánh giá và đề xuất lộ trình cải tiến Hệ thống Quản lý Chất lượng và An Toàn Người Bệnh

Đánh giá hiện trạng hệ thống quản lý chất lượng thông qua quá trình khảo sát, đánh giá thực tế hoạt động của Bệnh viện. Đề xuất lộ trình cải tiến hệ thống chất lượng và an toàn người bệnh dựa trên tiêu chuẩn quốc tế JCI:
• Đánh giá lại toàn bộ quy trình hoạt động và hệ thống quản lý chất lượng của Bệnh Viện.
• Đánh giá mức độ đáp ứng của hệ thống công nghệ thông tin.
• Báo cáo kết quả đánh giá.
• Đề xuất lộ trình cải tiến chất lượng.
THÔNG TIN KHÁC

Bản quyền thuộc về CLB QLCL-ATNB

© 2014 Thiết kế bởi QPS Team