linhphandr@gmail.com
+84 978 522 626

Hồ sơ thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở

Xin được chia sẻ đến Các Anh Chị Em bộ tài liệu về thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.

Hồ sơ gồm:
- Kế hoạch nghiên cứu khoa học.
- Các biểu mẫu, hồ sơ cần thiết khi thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học.
- Văn bản quy định về công tác nghiên cứu khoa học.
- Một số biểu mẫu xây dựng đề cương và đề tài.


Xin chia sẻ với các Anh Chị Em mình là khi chúng ta xây dựng và hoàn chỉnh được về mặt quy trình đăng ký và các biểu mẫu hướng dẫn thì sẽ góp phần rất nhiều trong việc thúc đẩy Anh Chị Em mình làm nghiên cứu khoa học. Về mảng này bên bệnh viện em thì Ban Nghiên cứu khoa học phụ trách. Bên cạnh đó, hầu hết đây đều là những tài liệu bệnh viện em bước đầu xây dựng. Em có đính kèm một tiến trình về thực hiện đề tài nghiên cứu cơ sở năm 2016 của bệnh viện em trong phần "comment" dưới bài đăng này. Và xin chia sẻ thêm là công tác nghiên cứu khoa học không dừng lại ở giấy tờ hướng dẫn hay quy định, mà chúng ta cần tập huấn, tổ chức chương trình chia sẻ và truyền lửa cho Anh Chị Em. Đồng thời phải đẩy lên thành phong trào và chạy xuyên suốt trong cả năm. Cuối cùng phải ứng dụng hoặc áp dụng đề tài nghiên cứu vào thực tiễn bệnh viện (khá khó) để mọi người thấy lợi ích mà nó mang lại.

 


Rất mong các Anh Chị Em mình cùng tham khảo và đóng góp ý kiến để chúng ta có một bộ công cụ phục vụ cho tiểu mục C10 nói riêng và công tác nghiên cứu khoa học, cải tiến chất lượng bệnh viện nói riêng.

 

Download bộ hồ sơ: Hồ sơ thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở

 

Nguyễn Quang Vinh

THÔNG TIN KHÁC

Bản quyền thuộc về CLB QLCL-ATNB

© 2014 Thiết kế bởi QPS Team