linhphandr@gmail.com
+84 978 522 626

Giám sát vệ sinh tay bằng thiết bị di động

Sử dụng thiết bị di động để giám sát việc tuân thủ vệ sinh tay.

Giám sát việc tuân thủ vệ sinh tay bằng thiết bị di động giúp:

- Tiết kiệm thời gian nhập liệu

- Giảm thiểu sai sót do quá trình nhập liệu bằng tay

- Các báo cáo vệ sinh tay được xử lý tự động, theo đúng mẫu của các chuyên gia KSNK

- Dữ liệu được cập nhật online, liên tục

- Tiết kiệm giấy, mực

Xem thêm https://www.youtube.com/watch?v=8LVaJ7dre-8

Sản phẩm của Hội KSNK Thành Phố Hồ Chí Minh và qpsolutions.vn

THÔNG TIN KHÁC

Bản quyền thuộc về CLB QLCL-ATNB

© 2014 Thiết kế bởi QPS Team