linhphandr@gmail.com
+84 978 522 626

Tư vấn triển khai áp dụng 50 Chuẩn thiết yếu JCI

Tư vấn triển khai áp dụng 50 Chuẩn thiết yếu JCI

 Gói 1: Tư vấn triển khai áp dụng 50 Chuẩn thiết yếu JCI

• Đánh giá thực trạng.
• Xây dựng đội ngũ nhân sự nòng cốt.
• Đào tạo cho nhân viên hiểu rõ 50 tiêu chuẩn thiết yếu.
• Tham gia xây dựng quy trình, và triển khai áp dụng 50 tiêu chuẩn thiết yếu.
• Xây dựng công cụ quản lý, tự đánh giá mức độ đáp ứng.
• Sử dụng công cụ 50 tiêu chuẩn để tiếp tục hoàn tất và giám sát tiến trình chất lượng tại bệnh viện.
THÔNG TIN KHÁC

Bản quyền thuộc về CLB QLCL-ATNB

© 2014 Thiết kế bởi QPS Team