linhphandr@gmail.com
+84 978 522 626

XÂY DỰNG PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ, BỔ SUNG TIÊU CHUẨN NHẬP VIỆN

Theo chỉ thị số 25/BYT ngày 21/12/2020 về về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Ý nghĩa của Chỉ thị này nhằm mục đích hạn chế tình trạng quá tải điều trị nội trú cho các bệnh viện tuyến tỉnh từ chính sách thông tuyến tỉnh bắt đầu từ năm 2021.
Chính vi vậy nên BHYT sẽ siết chặt các tiêu chuẩn nhập viện của các bệnh viện, do vậy thời gian nay rất nhiều bệnh viện kêu ca vì bị xuất toán đối với một số hồ sơ điều trị nội trú “bệnh nhẹ”. Theo chỉ thị số 25, thì các bệnh viện cần xây dựng hướng dẫn chẩn đoán và điều trị cho 80% các mặt bệnh thường gặp tại bệnh viện và trong đó phải quy định tiêu chuẩn nhập viện. Do vậy, chủ đề hôm nay em sẽ tổng hợp phương pháp xây dựng hướng dẫn chẩn đoán và điều trị, từ bài viết của Bác Khoa và một số tài liệu khác. Trước hết, em sẽ chỉ ra sự khác biệt để mọi người có thể hình dung được các quy trình/phác đồ/…đang được áp dụng, xây dựng và sẽ cần xây dựng trong tương lai. 
 
   1. Hướng dẫn chẩn đoán và phác đồ điều trị:
       Phác đồ điều trị là tài liệu nhằm cung cấp một bộ chuẩn chất lượng tổng hợp các tiêu chí khắt khe gồm: Chẩn đoán, xử trí điều trị,….phù hợp với điều kiện thực hành lâm sàng tốt nhất trong khoản chi phí phù hợp của CSYT
 
   2. Quy trình kỹ thuật: là tài liệu hướng dẫn thực hành chuyên môn cho từng chuyên nghành, là chuỗi các bước theo trình tự thực hiện trên một cá nhân hoặc mục tiêu phục vụ chẩn đoán điều trị hoặc cải thiện sức khỏe cho một bệnh hoặc một chấn thương
 
   3. Quy trình chăm sóc/Quy trình điều dưỡng:Là một loạt các bước theo kế hoawcjh đã được định trước trực tiếp hướng tới một kết quả chăm cóc người bệnh nhằm 
 
   4. Quy trình chuyên môn: Kết hơp của 3 quy trình: Phác đồ điều trị + Quy trình kỹ thuật + Quy trình chăm sóc
   5. Quy trình vận hành là các quy trình liên quan đến hệ thống vận hành của bệnh viện. 
 
Các bước xây dựng phác đồ điều trị:
 
Bước 1: Lập kế hoạch xây dựng phác đồ điều trị: Trong đó quy định rõ thời gian thực hiện
 
Bước 2: Lên danh mục các phác đồ cần xây dựng: Thống kê, lập danh mục các mã bệnh thường gặp theo ICD 10, phân theo chuyên khoa và sắp xếp theo tần suất mặt bệnh để ưu tiên cho các mặt bệnh có tần suất gặp phải cao..
 
Bước 3: Phân công người biên soạn và tiến hành biên soạn phác đồ: Phòng KHTH + QLCL là đơn vị giám sát, kiểm tra và thúc đầy việc triển khai xây dựng.
Trưởng khoa LS sẽ chịu trách nhiệm lựa chọn, phân công BS xây dựng phác đồ cho khoa mình và là người chịu trách nhiệm về mặt chất lượng của phác đồ. 
Lưu ý: Mỗi phác đồ cần có: 
     - Bảng kiểm kiểm tra tuân thủ.
     - Cần có tiêu chuẩn nhập viện – ra viện 
     - Cần có danh mục tài liệu tham khảo
 
Bước 4: Thẩm định phác đồ
Thành lập hội đồng chuyên môn của bệnh viện:
     - Thanh viên của HĐ thuốc và điều trị
     - Dược sỹ lâm sàng; Dược cung ứng thuốc 
     - Đại diện các khoa CLS
     - Mời các chuyên gia bên ngoài (nếu cần).
 
Bước 5: Xin ý kiến của SYT và BHXH: Có thể mời đại diện SYT và BHXH tham gia vào HĐ thẩm định hoặc nếu không có thể gửi bộ phác đồ xin ý kiến góp ý của SYT và Cơ quan GĐ, kèm theo biên bản có chữ ký đại diện SYT và Cơ quan GĐ. (Biên bản được đính kèm vào cuối cùng của Phác đồ) Đây sẽ là bằng chứng cho việc giải trình giữa CSYT và GĐ
 
Bước 6: Phê duyệt và Ban hành phác đồ: Ban hành toàn BV; gửi SYT; Cơ quan GĐ
 
Bước 7: Phổ biến và truyền đạt phác đồ: Đào tạo, bình bệnh án, buổi sinh hoạt,….
     - Bản cứng lưu tại khoa/phòng KHTH/Phòng QLCL
     - Bản mềm: lưu ô đĩa hoặc upload website để tiện tra cứu
     - CNTT hóa các phác đồ để đưa ra cảnh báo đối với các tiêu chuẩn nhập viện – ra viện (Mục đích: kiểm soát được tình             trạng vào – ra viện phù hợp với phác đồ  giảm xuất toán)
 
Bước 8: Giám sát thực hiện phác đồ
    + Giám sát điện tử:
    + Giám sát tại khoa lâm sàng: 
 
Tham khảo chi tiết BS Khoa:
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fqpsolutions.vn%2Fnewsdetail.asp%3FnewsID%3D10613%26cat1id%3D7%26Cat2id%3D18%26title%3Dh%25C6%25B0%25E1%25BB%259Bng%2520d%25E1%25BA%25ABn%2520x%25C3%25A2y%2520d%25E1%25BB%25B1ng%2520ph%25C3%25A1c%2520%25C4%2591%25E1%25BB%2593%2520%25C4%2591i%25E1%25BB%2581u%2520tr%25E1%25BB%258B%2520c%25E1%25BB%25A7a%2520b%25E1%25BB%2587nh%2520vi%25E1%25BB%2587n%26fbclid%3DIwAR1j65nx5A7GAocNEa-6qcDRxgAcAedHzU4LZk6xnneKw651hYZP0XrSNZw&h=AT14xxNWb5qFDzb6HbDF-wCWhA-DhMdSHH_tiuZseYOYHR6vpyUUhyckGBHy-S1oFKt3f-cU_smwCqF2FLM9Ureog5H6JduzVQxS00qIrxYtqODayhc8du1u0OpwRm_o4d2A48jFK7euUh8b-6y5&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2Tm6mWMCy91RKxcQW6wM2kSefMxCA212qphF0tioXqD9ok0KZnMmCLPlJ5V73EPGsTeuGG4qullW51kTtwXcJnZQukdtOmGsSoUON93kJso_T3LiShOMabSqasygmIk_SfW2Wu4OzNTgRc8i5A3F4QI6IucTKCHV5n06qZqv4C9SHFIlJUq8ydtdbAFngVkAhUTu1np0VpOJVm8A
         -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bài được chia sẻ trên nhóm https://www.facebook.com/groups/giamxtbhchir. Mọi ý kiến đóng góp hoặc cần trao đổi thêm về nội dung liên quan đến xuất toán BHYT, xin vui lòng liên hệ: Từ Thị Hường, Điều phối viên CHIR theo sđt: 0965 296 566 hoặc email: huong@chirvn.org

 

THÔNG TIN KHÁC

Bản quyền thuộc về CLB QLCL-ATNB

© 2014 Thiết kế bởi QPS Team