linhphandr@gmail.com
+84 978 522 626

Khi nào thì sử dụng OPL (one point lesson)

Khi nào thì sử dụng OPL (one point lesson) hay single point leson trong môi trường y tế? Đọc thấy bài viết của anh Tuan Huynh nói về sử dụng OPL rất hay nên chia sẽ thêm đến các anh chị về OPL.
1. OPL là gì? Là các bài học được chia sẽ hàng ngày trong cuộc họp triển khai công việc, giao ban hay họp định kỳ nhằm nhắc nhở nhân viên có liên quan đến vấn đề được chia sẽ để đảm bảo làm tốt công việc của họ. Thông thường OPL chỉ dùng 1 trang giấy A4 với nội dung và hình ảnh rõ ràng dễ hiểu. 
 
2. Nội dung gì cần viết OPL
Thông thường 3 nội dung sau thường sử dụng OPL
a. Các sự cố chất lượng ( chủ yếu do con người/ nhân viên) gây ra
b. Các cải tiến nhỏ và hiệu quả/ có thể áp dụng rộng rãi trong tổ chức
c. Các hướng dẫn cơ bản mà cần thực hiện một cách chính xác/ đúng trình tự
Trông ba trường hợp trên thì trường hợp đầu được sử dụng phổ biến nhất.
 
3. Ai là người Viết OPL
Các khu vực/ phòng ban/ cá nhân tự viết OPL nhưng theo mẫu của tổ chức đưa ra. Thông thường là phòng qlcl
 
4. OPL để ở đâu? OPL thường được để gần nơi nhân viên làm việc có liên quan để nhắc nhớ.
 
5. OPL được chia sẽ khi nào? Tuỳ nội dung, thông thường là các buổi họp đầu ngày để lưu ý trong ngày làm việc đạt hiệu quả an toàn và chất lượng cao nhất.
 
 
 
OPL là một công cụ rất đơn giản và hiệu quả trong hoạt động cải tiến chất lượng của tổ chứa. Nó là một công cụ trong LSS
 
Chúc các anh chị sẽ tìm được nhiều công cụ sử dụng hiệu quả.
 
Hung Hoang
THÔNG TIN KHÁC

Bản quyền thuộc về CLB QLCL-ATNB

© 2014 Thiết kế bởi QPS Team